Tải về kho E-Books miễn phí từ Microsoft Press

12:00 am, 07/12/2010

Bạn có quan tâm đến một số lượng lớn sách điện tử miễn phí từ Microsoft Press? Có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn từ các sách về Windows 7, Microsoft Office 2010, Visual Studio 2010, Windows Phone 7, và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là danh sách những cuốn sách sẵn có trên Microsoft Press:

- Lập trình Windows Phone 7, gồm 24 chương của Charles Petzold

- Chuyển sang Microsoft Visual Studio 2010, gồm 10 chương của Patrice Pelland, Pascal Paré, và Ken Haines

- Giới thiệu Microsoft SQL Server 2008 R2, gồm 10 chương của Ross Mistry và Stacia Misner

- Tương lai của chính bạn: Cung cấp thông tin về kỹ năng của bạn với khả năng tiềm ẩn và ý tưởng nghề nghiệp từ Microsoft, gồm 8 chương của Katherine Murray

- Hiểu biết về các giải pháp của Microsoft (Second Edition), gồm 6 chương của Mitch Tulloch

- Cái nhìn đầu tiên về Microsoft Office 2010, gồm 14 chương của Katherine Murray

- Thủ thuật xử lí sự cố trong Windows 7, Ebook ngắn của Mitch Tulloch

- Giới thiệu Windows Server 2008 R2, gồm 9 chương của Charlie Russel và Craig Zacker

- Triển khai Windows 7, những hướng dẫn cần thiết, gồm 10 chương từ Windows 7 Resource Kit và 6 bài viết từ TechNet

Hãy truy cập vào liên kết bên dưới để tải về những ebook ưa thích của bạn! 

Tải về 9 e-books miễn phí từ Microsoft về Win7, WP7, VS2010, và hơn nữa [Softpedia]

Nguyễn Tấn Kiệt

TIN LIÊN QUAN