Thủ tướng: Sẽ áp thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều nhà đất, xác định giá đất theo thị trường...

14:47, 21/07/2022

Nhấn mạnh đất đai là vấn đề rất phức tạp, giàu lên hay nghèo đi cũng vì đất, mất đoàn kết hay sai phạm, tù tội cũng vì đất... Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, chính sách đất đai phải bám sát vào thực tiễn.

Thủ tướng: Sẽ áp thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều nhà đất, xác định giá đất theo thị trường... ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phổ biến nội dung Nghị quyết 18 tại hội nghị.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 21-7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình bày chuyên đề về Nghị quyết 18, giới thiệu về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Thủ tướng cho rằng, đây là chủ đề khó, phức tạp, nhạy cảm, liên quan tới quá khứ, hiện tại, tương lai, liên quan tới nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, các vấn đề an ninh phi truyền thống, các vấn đề đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, được quốc tế quan tâm.

"Chúng ta đều biết rằng đất đai là vấn đề rất phức tạp. Giàu lên cũng vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết vì đất, mất đoàn kết cũng vì đất, thậm chí sai phạm, tù tội cũng vì đất" - Thủ tướng nói. Ông nhấn mạnh: Nếu chính sách đất đai bám sát thực tiễn, đi vào thực tiễn thì hiệu quả rất lớn. Ngược lại nghiên cứu không kỹ, vận dụng không đúng thì sẽ "bùng nhùng", để lại hậu quả lớn.

Vì thế, trong quá trình xây dựng Nghị quyết, các cơ quan liên quan đã đặt hàng 12 cơ sở nghiên cứu trong nước, 3 tổ chức quốc tế, tổ chức 9 tọa đàm, 12 hội thảo, 3 hội nghị ở 3 miền Bắc, Trung Nam, lấy ý kiến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều cuộc làm việc với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

Theo Thủ tướng, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 19 khóa XI về đất đai, Bộ Chính trị đã chỉ rõ 8 kết quả đạt được nhưng có tới 11 "cái chưa được". Do vậy, sửa đổi chính sách về đất đai cần bám sát thực tiễn, vừa làm vừa đúc rút, tổng kết kinh nghiệm, mở rộng, hoàn thiện dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Trong đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hoà các lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sử dụng hiệu quả đất đai, tạo nguồn lực và động lực mới.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, đất đai là một hằng số nhưng người càng ngày càng đông hơn, do đó bài toán đặt ra là quản lý, sử dụng cho hợp lý, hiệu quả nhất.

Thủ tướng cũng chia sẻ, khi đi công tác tại các địa phương, ông đã nhiều lấn nhấn mạnh rằng những vị trí đất đai đẹp nhất phải ưu tiên dành cho sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm, từ đó mới có người đến làm, có người đến làm thì mới có người đến ở, có người đến ở thì mới có người mua nhà, như thế thì phát triển bất động sản mới bền vững.

Thủ tướng: Sẽ áp thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều nhà đất, xác định giá đất theo thị trường... ảnh 2

8 nội dung cốt lõi của Nghị quyết 18.

Theo anninhthudo.vn