Thúc đẩy sử dụng nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới, tăng cường chuyển đổi số

15:13, 05/04/2022

Thúc đẩy sử dụng nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới để chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản lý công việc.

Công bố các nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến trong tháng 6 Ảnh: minh họa

Bộ TT&TT vừa phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (gọi tắt là nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến).

Kế hoạch đặt ra mục tiêu phát triển nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến xuất sắc cả về công nghệ, tính năng và trải nghiệm, được triển khai sâu rộng trên toàn quốc, cung cấp dịch vụ họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phục vụ chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định rõ yêu cầu, tiêu chí đối với nền tảng số về họp trực tuyến. Trong đó, với nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước, thì nền tảng do doanh nghiệp công nghệ nòng cốt phát triển, được triển khai trên hạ tầng kỹ thuật dùng chung của cơ quan nhà nước, phải đáp ứng yêu cầu phục vụ tốt nhất việc chuyển đổi số, công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc.

Yêu cầu cụ thể nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến cho cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu cơ bản và nâng cao về tính năng, chức năng, hiệu năng của Bộ tiêu chí yêu cầu kỹ thuật tại Quyết định số 157 ngày 28-1-2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin theo cấp độ về hạ tầng kỹ thuật, lưu trữ, khai thác thông tin, dữ liệu người dùng theo các quy định của Nhà nước để tránh nguy cơ thất thoát, khai thác thông tin trái phép

Đối với nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, nền tảng do các doanh nghiệp công nghệ nòng cốt phát triển, phải đáp ứng tốt nhất việc chuyển đổi số, xử lý công việc, tối ưu chi phí cho doanh nghiệp, cá nhân trong cộng đồng...

Theo kế hoạch, trong tháng 4-2022, các doanh nghiệp nòng cốt sẽ hoàn thiện, nâng cấp nền tảng họp trực tuyến để đáp ứng yêu cầu tính năng, chức năng, hiệu năng, an toàn thông tin và đóng gói nền tảng để đưa vào sử dụng.

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thành lập Tổ công tác chuyên gia đánh giá nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới trong tháng 5 chuẩn bị cho việc công bố các nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến đáp ứng các yêu cầu trong tháng 6.

Nền tảng số quốc gia về họp trực tuyến là 1 trong 35 nền tảng số quốc gia cần ưu tiên phát triển phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Mỹ Linh (T/h)