TP HCM: Doanh nghiệp CNTT được duy trì 15% nhân sự tại đơn vị mỗi ngày trong thời gian giãn cách

22:00, 26/07/2021

UBND TP HCM vừa ban hành văn bản số 2471/UBND-KT về hoạt động của các doanh nghiệp CNTT cung cấp dịch vụ, giải pháp, ứng dụng hạ tầng số cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tình thần Chỉ thị số 16/CT-TTg.

TP. HCM đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố.

Xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 15 16/STTTT- CNTT ngày 12 tháng 7 năm 2021; nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, đặc biệt là các doanh nghiệp có cung cấp các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực thiết yếu được phép hoạt động trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Cho phép các doanh nghiệp công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ hạ tầng, nền tảng, Trung tâm dữ liệu duy trì nhân sự chuyên trách trách ứng trực với tỉ lệ từ đến 15% tại đơn vị mỗi ngày (trong thời gian áp dụng giãn cách xã hội) để vận hành và hỗ trợ xử lý sự cố kỹ thuật, an ninh thông tin, hạ tầng.

2. Các doanh nghiệp được phép hoạt động có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Khoản 4 Công văn số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021, Điểm c Mục 2.2 Công văn số 2468/UBND-VX ngày 23 tháng 7 năm 2021 và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để nhân viên của doanh nghiệp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công tác...

PV