VNPT tập trung triển khai hệ thống Camera giám sát tại các tỉnh phía Nam

10:49, 19/05/2021

Thực hiện yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông khảo sát, xây dựng nền tảng và kết nối hệ thống camera giám sát ở tất cả các cơ sở cách ly tập trung. VNPT chịu trách nhiệm triển khai địa bàn các tỉnh phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào).

VNPT đề xuất các đơn vị phối hợp triển khai xây dựng hạ tầng kết nối các điểm cách ly tập trung (thuộc dân sự) tại các tỉnh, thành phố, kết nối toàn bộ Camera của các khu vực cách ly tập trung về hệ thống quản lý VMS tập trung; Lưu ý các tính năng chính của hệ thống camera ở giai đoạn hiện tại là giám sát trực tiếp (live view), xem lại (play back), phân quyền người dùng (nhóm người dùng), ghi log truy cập, lưu trữ theo quy định Bộ Y tế đặt hàng. Tính năng nâng cao sẽ tiếp tục được cập nhật theo yêu cầu thực tế Bộ TTTT.


VNPT tỉnh/thành phố trao đổi, phối hợp với UBND, Sở TTTT, Sở Y tế, rà soát, khảo sát danh sách các cơ sở cách ly trên địa bàn; khảo sát hệ thống Camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung và xây dựng phương án kết nối vào hệ thống quản lý; triển khai, hỗ trợ tại địa bàn (kết nối hạ tầng, cấu hình tại thiết bị, cấu hình người dùng và hướng dẫn sử dụng).

Cùng với đó, VNPT cũng phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ TTTT, Bộ Y tế để nắm bắt cụ thể yêu cầu kỹ thuật, phối hợp với Viettel (doanh nghiệp thực thi các tỉnh phía Bắc) để đồng nhất hai hệ thống giám sát cho toàn quốc; xây dựng phương án kỹ thuật, giải pháp, đề xuất các yêu cầu cần thiết, đặc biệt là về kết nối, lưu trữ với số lượng lớn, bản quyền, các yêu cầu về tính năng; hỗ trợ các địa phương đấu nối, cài đặt, cấu hình; Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, giải pháp, triển khai và hỗ trợ hệ thống đảm bảo tiến độ.

VNPT cũng cử đầu mối phụ trách chung các phần công việc trong phạm vi của đơn vị; phối hợp với các VNPT tỉnh, thành phố và Công ty Công nghệ thông tin (VNPT IT) xây dựng phương án và thực hiện hạ tầng kết nối hệ thống VMS tập trung, đồng thời hoàn thiện kế hoạch triển khai kênh internet FTTH đáp ứng yêu cầu triển khai hệ thống.

PV