Vững vàng thế trận lòng dân - Kỳ 2: Sắc cỏ úa nơi rẻo cao gió ngàn

14:59, 17/09/2021

Tuyên Quang là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc của Tổ Quốc, không chỉ là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, mà còn là mảnh đất đa bản sắc văn hóa dân tộc với 22 dân tộc cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 65% dân số toàn tỉnh.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, những năm qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát, tận tình của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã triển khai một cách toàn diện, đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có cuộc sống ổn định cả về vật chất lẫn tinh thần, từng bước phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố vững chắc thế trận “lòng dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội trên đường đi công tác tại địa bàn xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Những bước chân không mỏi

An ninh trật tự được đảm bảo là điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những năm qua cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội không ngại khó khăn, vất vả tăng cường nắm bắt địa bàn, tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân chủ động tham mưu đề xuất giải quyết các vụ việc phức tạp kéo dài, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để đẩy lùi tội phạm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cơ bản nhất để bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Để để thực hiện “4 cùng” với quần chúng nhân dân: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc một cách có hiệu quả, trước khi được triển khai về các địa bàn, cán bộ, chiến sĩ phải am hiểu phong tục, tập quán của từng đồng bào người dân tộc thiểu số. Với tâm niệm rằng bà con người dân tộc ở nơi nào cũng rất tốt, điều quan trọng là phải có người nói thấu đến họ những lời hay, lẽ phải để họ nghe theo và làm theo. Bền bỉ và lâu dài, bằng tình cảm và việc làm cụ thể, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã giúp đồng bào hiểu hơn về pháp luật, nêu cao tinh thần, ý thức cảnh giác, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đoàn kết xây dựng cuộc sống mới vì cộng đồng, vì sự phát triển chung của cộng đồng các dân tộc và nhân dân tỉnh Tuyên Quang.  

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội tiếp xúc thăm hỏi, trò chuyện với người dân tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày lên nương bẻ ngô, xuống ruộng gặt lúa cùng bà con, tối ngồi bên bếp lửa hồng vận đồng quần chúng. Bằng những việc làm thiết thực của mình, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã thực sự trở thành những người con của bản làng, là chỗ dựa tin cậy của đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần giúp bà con tăng gia lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, mang lại hiệu quả cao. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt. Công tác đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đảm bảo ổn định.

Với tâm lý thật thà, chất phác, “khi trao đi tấm lòng, nhận lại niềm tin”, đồng bào các dân tộc thiểu số tin tưởng vào ý chí, tình cảm và bản lĩnh của người cán bộ Công an nhân dân, để từ đó, họ tin tưởng và làm theo những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Qua những lần tiếp xúc với nhân dân, mối quan hệ gắn bó giữa quần chúng với lực lượng Công an ngày càng được củng cố thêm mật thiết và bền chặt. Một buồng chuối chín, những trái ngô nếp nương, nắm xôi còn vương mùi nắng mới… là những tấm lòng thơm thảo níu chân mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội sau mỗi chuyến công tác.                

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội hướng dẫn các em nhỏ học bài.

Đập tan âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc

Lợi dụng địa bàn rừng núi, trình độ nhận thức của bà con người dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế nhất định, các phần tử xấu thường xuyên lén lút, tuyên truyền, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, âm mưu xói mòn niềm tin quần chúng vào sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Trước thực trạng trên, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng An ninh đối nội đã triển khai cán bộ, chiến sĩ xuống từng địa bàn, thôn xóm, bản làng để nắm tình hình, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các phần tử xấu và các thế lực thù địch.

Chúng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong công tác quản lý nhà nước và thi hành các chính sách về dân tộc để gây ra những xung đột, mâu thuẫn trong nội bộ đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó dấy lên những cao trào, gây phức tạp, rối ren tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cùng với đó, bọn chúng còn lợi dụng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước có liên quan đến vấn đề dân tộc để xúi dục, kích động đồng bào các dân tộc thiểu số tham gia các hoạt động biểu tình, phá rối an ninh. Thâm độc hơn, các phần tử xấu và các thế lực thù địch còn gieo rắc tư tưởng ly khai, tự trị… tập hợp những quần chúng thiếu hiểu biết để xây dựng những mầm mống, về lâu dài là nền tảng để các tổ chức phản động trong nội địa móc nối trở thành công chống phá.    

Tuyên truyền pháp luật tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động bám địa bàn, bám dân, bền bỉ tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải thích, vạch trần để người dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các phần tử xấu, các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trọng tâm thực hiện việc chia rẽ đồng bào, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xé tan đi lưới trận “lòng dân”.  

Xác định rõ, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân hiểu và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với tình cảm chân thành, sự nhiệt tình, không quản ngại khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Tuyên Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số không tin, không nghe theo lời kẻ xấu, một lòng theo Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nhận rõ chân tướng của các phần tử xấu và các thế lực thù địch. 

Qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các đối tượng xấu tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy lùi, triệt tiêu các hoạt động tà đạo, mê tín dị đoan, làm mù mờ nhận thức, lừa bịp quần chúng nhân dân hòng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thủ đô kháng chiến. Qua đó, càng củng cố thêm niềm tin yêu của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền, tin vào một tương lai tương sáng, đã và đang mở ra phía trước.

Đức Thiện