Xe bus điện sắp được hoạt động tại 2 thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh

08:38, 15/10/2020

Bộ GTVT đã đồng thuận với đề xuất sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe bus điện tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT cho biết, việc phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe bus chạy bằng năng lượng điện (xe bus điện) phù hợp với Quyết định số 1168/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Quyết định số 985a/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Nghị quyết số 12/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 và Nghị quyết 136/2020 của Chính phủ về phát triển bền vững.

Vì vậy, Bộ GTVT đồng thuận với đề xuất sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe bus điện tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT đề nghị UBND Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu Tập đoàn Vingroup cần thực hiện theo đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; xe bus điện phải đáp ứng, quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô khách thành phố, mã số: QCVN 10:2015 của Bộ GTVT.

Việc áp dụng đơn giá, định mức, đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ, do loại xe bus điện mới đưa vào hoạt động lần đầu tại Việt Nam nên chưa có định mức, đơn giá, Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các đề xuất cơ chế đặc thù áp dụng tạm thời khi đưa loại phương tiện này tham gia hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn.

Sở GTVT TPHCM đã kiến nghị UBND TPHCM cho Tập đoàn Vingroup thí điểm triển khai 5 tuyến xe bus điện có trợ giá trên địa bàn thành phố. Phương tiện sử dụng là loại xe điện có sức chứa từ 65-70 chỗ (đứng và ngồi), dự kiến đầu tư 77 xe.

Tại Hà Nội, UBND thành phố cũng giao Sở Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Sở GTVT báo cáo thành phố về Đề án đầu tư phương tiện, tổ chức hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe bus sử dụng năng lượng sạch (xe điện) có trợ giá trên địa bàn của Tập đoàn Vingroup.

Theo đề xuất Sở GTVT Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã đăng ký vận hành 10 tuyến bus mới bằng xe chạy điện, thực hiện chủ trương phát triển vận tải hành khách công cộng của thành phố.

Thiên Thanh (T/h)