Các cơ quan Nhà nước tại Hà Nội phải tự xác định chỉ số Chuyển đổi số

09:25, 01/04/2024

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội sẽ phải thực hiện việc tự xác định chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của mình trong năm 2024.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/3 về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của các cơ quan Nhà nước Thành phố năm 2024. Đây là một bước quan trọng nhằm đánh giá và đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ triển khai chuyển đổi số trong các đơn vị hành chính công.

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội sẽ phải thực hiện việc xác định DTI của mình trong năm 2024. Các đơn vị này sẽ tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ về chuyển đổi số tại cơ quan mình theo các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 920/QĐ-UBND và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Ảnh minh hoạ. ITN

Điểm tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị sẽ được Hội đồng thẩm định của Thành phố thẩm định để xem xét, công nhận hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Điều này nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc đảm bảo tính trung thực, chính xác và đúng thời hạn trong quá trình đánh giá và chấm điểm công tác chuyển đổi số.

UBND Thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ để đề xuất, thống nhất phương án sử dụng kết quả đánh giá DTI của các đơn vị để đánh giá, chấm điểm chỉ số thành phần "Xây dựng chính quyền điện tử, Chính quyền số" trong bộ chỉ số Cải cách hành chính Par Index năm 2024 của Thành phố.

Các biện pháp nêu trên nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước tại Hà Nội và là một nỗ lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính của Thủ đô. Chúng ta hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững của thủ đô trong thời gian tới.

Theo moitruongvadothi.vn

https://www.moitruongvadothi.vn/cac-co-quan-nha-nuoc-tai-ha-noi-phai-tu-xac-dinh-chi-so-chuyen-doi-so-a158534.html