“Chat sex”- rập rình ẩn họa
00:00 14/02/2010
"Phong trào" chat sex trong một bộ phận giới trẻ đang dần “nóng” lên bởi số lượng người tham gia ngày một đông cùng những hệ lụy phức tạp của nó.