Đã có 258 sàn thương mại điện tử cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

16:06, 09/02/2023

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 6/2 có 258 sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp thông tin trên Cổng thông tin thương mại điện tử với thông tin chi tiết về 14.883 tổ chức và 53.212 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

258 sàn thương mại điện tử đã cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Việc các sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế được quy định tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.

Trong đó, quy định về trách nhiệm của tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử phải cung cấp thông tin cho cơ quan thuế định kỳ hàng quý, bằng phương thức điện tử qua cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế.

Cụ thể, tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và đúng hạn cho cơ quan thuế thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch TMĐT bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Riêng đối với sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên, còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn TMĐT. Trường hợp sàn giao dịch TMĐT không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên, thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại sàn giao dịch TMĐT.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT không cung cấp thông tin theo quy định, cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính, theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào "Cổng dữ liệu thông tin TMĐT") theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại phụ lục quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT đính kèm công văn.

Để việc cung cấp thông tin của sàn TMĐT được thuận tiện, kể từ ngày 15/12/2022, Tổng cục Thuế đã chính thức vận hành Cổng thông tin TMĐT để tiếp nhận thông tin từ các sàn giao dịch TMĐT.

Cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế hỗ trợ 3 chức năng chính.

Thứ nhất, hỗ trợ cung cấp thông tin, các sàn chỉ cần đăng nhập vào chức năng này là được cung cấp thông tin theo quy định. Khi đăng nhập vào chức năng này, giao diện màn hình sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin chỉ dẫn đảm bảo các sàn được cung cấp thông tin thuận tiện.

Thứ hai, hỗ trợ khai thuế thay cho cá nhân kinh doanh thông qua sàn.

Tại chức năng này, chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có thể thực hiện khai thay cho các cá nhân kinh doanh qua sàn theo quy định của pháp luật dân sự.

Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh, chẳng hạn kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 1%, thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0,5%…

Thứ ba, hỗ trợ cá nhân khai thuế trực tiếp trên cổng.

Cá nhân, hộ kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử có thể trực tiếp khai thuế tại cổng. Mức thuế suất áp dụng trên doanh thu theo quy định hiện hành đối với cá nhân kinh doanh.

Uyên Thư (T/h)