Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền

05:16, 07/02/2023

Tổng cục thuế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Thuế các cấp quyết liệt rà soát xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; đồng thời, tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Tổng cục Thuế cho biết, hiện đã có 62 cục thuế đăng ký kế hoạch triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) với tổng số 3.943 cơ sở kinh doanh; trong đó, doanh nghiệp là 1.850, hộ kinh doanh là 2.093.

Sau hơn 01 tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền (ngày 15/12/2022), trong số 3.943 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1 thì đã có 805 cơ sở kinh doanh chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế. Trong số 62 cục thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1 thì đã có 25 cục thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền.

Tổng số HĐĐT đang sử dụng của 3.943 cơ sở kinh doanh là trên 85.387 HĐĐT, trong đó mới có 544 HĐĐT là từ máy tính tiền đã được gửi đến hệ thống của cơ quan thuế.

Lý giải về việc mới chỉ có 544 HĐĐT từ máy tính tiền được hệ thống mới ghi nhận, Tổng cục Thuế cho biết, 805 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền nhưng vẫn đồng thời sử dụng các hình thức HĐĐT khác. Do vậy, số liệu này là quá thấp so với yêu cầu cần phải chuyển đổi hình thức HĐĐT thông thường sang hình thức HĐĐT từ máy tính tiền.

Lý do của việc cơ sở kinh doanh sử dụng toàn bộ HĐĐT từ máy tính tiền vẫn thấp là do quy định hiện hành vẫn cho phép 1 cơ sở kinh doanh đồng thời được sử dụng nhiều hình thức HĐĐT. Đồng thời, các cơ sở kinh doanh cần có thời gian để nâng cấp, chuyển đổi phần mềm ứng dụng của các máy tính tiền tại từng điểm bán hàng để đồng nhất việc xuất hóa đơn từ máy tính tiền trên toàn hệ thống, đặc biệt là mô hình chuỗi, siêu thị.

Đẩy mạnh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Nhằm đẩy mạnh việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1, dự kiến ngày 07/2/2023, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành để đôn đốc, quán triệt và hỗ trợ kịp thời những cục thuế còn khó khăn vướng mắc trong việc triển khai.

Đồng thời, Tổng cục Thuế tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Thuế các cấp quyết liệt rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Người mua hàng có quyền được nhận hóa đơn để minh bạch trong giao dịch mua bán, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài ra còn được quyền tham gia dự thưởng chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế đã triển khai rất hiệu quả trong hơn 01 năm vừa qua.

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ tăng cường tuyên truyền đến người dân về quyền lợi của việc yêu cầu lấy hóa đơn khi mua hàng hóa dịch vụ. Đồng thời, bổ sung số lượng giải thưởng Chương trình hóa đơn may mắn để có tính lan tỏa rộng khắp cho người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, dự kiến có thể thay đổi từ việc áp dụng “Hóa đơn may mắn” đối với loại hóa đơn có mã của cơ quan Thuế thành chỉ áp dụng “Hóa đơn may mắn” đối với hóa đơn từ máy tính tiền...

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế cũng cho rằng, để triển khai có hiệu quả chương trình “Hóa đơn may mắn” về lâu dài cần phải củng cố các quy định pháp lý về nội dung chi và nguồn kinh phí trả thưởng, nhằm mục tiêu bố trí kinh phí phù hợp cho các Cục Thuế và xây dựng được khung thống nhất về mức giải thưởng.

Song song với đó, cần có sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế với các cơ quan ban, ngành tại địa phương trong việc tuyên truyền hỗ trợ các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực trực tiếp đến người tiêu dùng chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đồng thời tăng cường các biện pháp để quản lý doanh thu trong lĩnh vực bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng, trọng tâm là nhà hàng, khách sạn, siêu thị, kinh doanh vàng bạc thì cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền cũng như tạo thói quen tiêu dùng văn minh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trước mắt, Tổng cục Thuế đề xuất Bộ Tài chính yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế để triển khai thống nhất và hiệu quả.

Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính nghiên cứu, lấy ý kiến của các Bộ, ngành để triển khai việc lắp máy tính tiền có kết nối với dữ liệu của cơ quan thuế để việc in HĐĐT là bắt buộc, đồng thời gắn với việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế khẳng định, dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng HĐĐT từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần. 

Thanh Thanh (T/h)