DMTC: Muốn thành công thì phải hoàn thiện hạ tầng công nghệ

Phúc Anh 19:00, 09/07/2019

(CNĐS) -- Người làm nghề, nếu muốn làm được tốt việc trước tiên phải chuẩn bị tốt dụng cụ. Doanh nghiệp muốn thành công thì phải hoàn thiện hạ tầng công nghệ của mình.

Người làm nghề, nếu muốn làm được tốt việc trước tiên phải chuẩn bị tốt dụng cụ. Doanh nghiệp muốn thành công thì phải hoàn thiện hạ tầng công nghệ của mình.

Trong ngành sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất trồng trọt - đến lưu trữ sản phẩm- vận chuyển hàng hóa- hệ thống cửa hàng tiêu thụ sản phẩm, rất nhiều vấn đề về mặt công cụ từ lâu vẫn chưa được xử lý.

Tập đoàn DMTC trở thành người đi đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, trên tiến trình hiện đại hóa hệ thống nông nghiệp toàn cầu. Trong những đóng góp của mình, tập đoàn đã tiến hành điều tra nghiên cứu diện rộng đối với tất cả những khó khăn và vấn đề còn tồn tại trong hệ thống nền nông nghiệp, và trong quá trình mở rộng phát triển tập đoàn DMTC đã có đưa ra ứng dụng thực tế và thu thập được rất nhiều dữ liệu quý giá. 

Nhà lãnh đạo và đội ngũ sáng nghiệp DMTC ngay từ lúc đầu mới thành lập đã hiểu rõ tính quan trọng của kĩ thuật đối với cải cách hệ thống, khi đi sâu nghiên cứu các vấn đề tồn tại của lĩnh vực nông nghiệp, theo nguyên tắc “lấy công cụ làm trọng”, kinh nghiệm thực tế và kĩ thuật blockchain kết hợp dữ liệu, tập đoàn đã dần dần tối ưu hóa và cải tiến các vấn đề trên.

Nền tảng kĩ thuật DMTC

1. Cơ cấu nền tảng kĩ thuật DMTC

 

2. Tầng ứng dụng 

Tầng ứng dụng bao gồm ứng dụng sinh thái và ứng dụng nền tảng. Ứng dụng sinh thái tiến hành quản lý dữ liệu tin tức nông nghiệp trên nền tảng, bao gồm các trình ứng dụng như trang web, DAPP, nền tảng sẽ cung cấp SDK và API phong phú cho người phát triển, đơn giản hóa quy trình phát triển và nâng cao hiệu quả phát triển.

Ở lĩnh vực nông nghiệp thông qua quản lý dữ liệu sẽ thu thập và thống kê phân tích dữ liệu. Trong nền nông nghiệp hiện đại hóa, tầm quan trọng của dữ liệu chiếm vị trí chủ đạo. Nó có thể cung cấp chỉ đạo chuẩn xác cho sản xuất nông nghiệp làm cho canh tác nông nghiệp càng thêm khoa học hóa, hợp lý hóa, cuối cùng giúp nâng cao sản lượng và chất lượng của sản phẩm nông nghiệp tương ứng. Hệ thống nông nghiệp hiện đại lấy cơ khí hóa làm hệ thống canh tác chủ đạo, vì điều này, DMTC có thể cung cấp sự hỗ trợ nông nghiệp từ xa, và có thể giúp không chế tối đa vấn đề giá thành liên quan, cuối cùng ở khâu cung ứng, so với những sản phẩm nông nghiệp khác có được ưu thế giá cả tương đối cao.

Ứng dụng nền tảng chủ yếu bao gồm tầng ứng dụng tiền (application), tầng dịch vụ (services), tầng trung tâm (core), thị trường dữ liệu và thị trường ứng dụng, người dùng có thể tra xem dữ liệu nông nghiệp trên nền tảng, tiến hành giao dịch TOKEN, hợp đồng thông minh được thực hiện, người dùng cũng có thể upload dữ liệu nông nghiệp để nhận được TOKEN đối ứng, sử dụng cơ chế đồng thuận để duy trì toàn bộ hệ sinh thái. 

Xuất phát từ góc độ người dùng, hệ sinh thái giúp cho người dùng nắm rõ được chi tiết quy trình sản phẩm nông nghiệp mà mình mua và dẫn dắt người dùng tích cực tham gia vào chu kì của cả một sản phẩm nông nghiệp, nâng cao tính gắn kết của người dùng và độ tín nhiệm của họ đối với nền tảng DMTC.

3. Tầng dịch vụ DMTC

Tầng dịch vụ DMTC liên kết với tầng ứng dụng và tầng trung tâm và tất cả các dịch vụ phát triển quản lý thông tin người dùng. Các nhà phát triển có thể xây dựng trình ứng dụng dựa trên API hoặc SDK trong mạng lưới dịch vụ trung tâm mà nền tảng DMTC cung cấp, trong tầng dịch vụ có thiết kế những bộ phận dịch vụ thường gặp cần thiết trong việc phát triển, bao gồm hệ thống người sử dụng DMTC, hệ thống TOKEN DMTC, hợp đồng thông minh, dịch vụ ủy quyền dữ liệu, dịch vụ lưu trữ và dịch vụ kiểm soát cho phép. 

Hệ thống này giúp cho người đảm nhiệm lĩnh vực nông nghiệp đáp ứng các nhu cầu liên quan trong trong sản xuất nông nghiệp, đưa nó thành mảng chủ chốt: huy động nhà sản xuất nông nghiệp nhỏ, dẫn dắt họ gia nhập vào hệ thống sinh thái được xây dựng bởi DMTC vì trong toàn bộ hệ thống sản xuất nông nghiệp, những nhà sản xuất này chiếm phần lớn nhất, sự hiện đại hóa nông nghiệp liên quan cũng là lấy họ làm đơn vị cơ bản nhất, để họ tiến hành cải cách và mở rộng mà hệ thống vẫn có thể duy trì lợi ích cho họ. Mặt khác, thông qua chế độ thưởng của blockchain, cả hệ thống có thể đạt phát triển nhanh chóng, người dùng gia nhập ngày càng nhiều, trở thành dẫn đầu trong toàn bộ thị trường sản phẩm nông nghiệp.

4. Tầng trung tâm DMTC

Tầng trung tâm DMTC là kho dữ liệu theo kiểu phân bố, sử dụng kĩ thuật blockchain để thực hiện tìm kiếm và lưu trữ dữ liệu nông nghiệp, giá trị tìm kiếm hash của dữ liệu được lưu trên mạng lưới DMTC sử dụng IPFS đẻ tiến hành lưu trữ dưới dạng phân tán. Do lượng dữ liệu có thể lưu trữ trên blockchain hữu hạn, cho nên cần có một không gian riêng biệt để dữ liệu nông nghiệp được lưu trữ một cách hiệu quả, kĩ thuật bảo mật mới nhất trong mạng lưới dữ liệu nông nghiệp DMTC còn có thể lưu trữ và bảo vệ dữ liệu. dữ liệu nông nghiệp được tạo ra và truyền đi trong các ứng dụng DMTC thường được tái truyền sau khi tăng bảo mật ở tầng ứng dụng thông qua DMTC SDK, điều này đã thể hiện được tính gia tăng bảo mật dữ liệu, ngoài người nắm giữ dữ liệu có thể giải mã dữ liệu ra, bất kì ai cũng không thể lấy được dữ liệu ban đầu. Tầng trung tâm có thể tiến hành truy cập thông qua tầng dịch vụ.

Ưu điểm lớn nhất ở đây là đã giải quyết được rủi ro rò rỉ dữ liệu trong hệ thống sản xuất nông nghiệp hiện đại, dữ liệu của mỗi nhà sản xuất nông nghiệp đều thông qua thực tiễn lâu dài mà có được, cũng có nghĩa là đã trải qua bao nhiêu lần nghiên cứu thử nghiệm mới có thể đạt được kết quả cuối cùng tốt nhất, đây là điều quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp, bởi vì họ có thể quyết định được chất lượng của sản phẩm nông nghiệp cuối cùng và chi phí lao động tiến hành trong suốt quá trình đó. Nó cũng đại diện cho lợi ích cuối cùng sau khi kết thúc cả một chu kì canh tác. Cho nên kĩ thuật gia tăng bảo mật trong dữ liệu nông nghiệp DMTC có thể bảo đảm tốt nhất lợi ích căn bản của nhà sản xuất nông nghiệp, không bao giờ xuất hiện tình trạng rò rỉ tin tức giống như nền canh tác nông nghiệp truyền thống mà gây ra mất cân bằng giữa sản lượng và nhu cầu, làm cho giá thành giảm mạnh, ảnh hưởng đến lợi ích cuối cùng của nhà sản xuất nông nghiệp.

5. Thiết kế blockchain DMTC

Nâng cấp hợp đồng thông minh lấy máy ảo Ethereum làm hợp đồng thông minh cơ sở, làm cho nó càng thích hợp để kiểm soát dữ liệu, lưu truyền và phát triển ứng dụng của bối cảnh nông nghiệp, nền tảng DMTC thông qua hợp đồng thông minh cài đặt sẵn bản mẫu và có thể không ngừng tăng thêm, mỗi một vai trò trong nền tảng đều tiến hành ủy quyền và sử dụng dữ liệu trong những bối ảnh đặc định.

Theo đà gia tăng của bản mẫu hợp đồng cài đặt trước, cuối cùng sẽ hình thành lên một kho lưu trữ dữ liệu phong phú đa dạng, hoàn thiện mà tỉ mỉ, có thể giúp đỡ một cách hiệu quả thành viên mới sau khi tham gia, trong thời gian ngắn nhưng nhanh chóng tìm được bản mẫu hợp đồng thông minh của riêng mình, giúp làm giảm thấp sự xuất hiện của chi phí chìm do tự mình kiếm tra sai mà ra, giúp không ngừng mở rộng toàn bộ nhóm nhà sản xuất nông nghiệp.

Dữ liệu tăng trưởng cây trồng nông nghiệp được lưu trữ mỗi lần không vượt quá 10 triệu, có một số dữ liệu lưu trữ lên đến hàng trăm triệu thậm chí còn lớn hơn, một bộ phận cơ cấu lưu trữ hàng năm đều vượt quá 10 triệu, nếu muốn lưu trữ một lượng lớn dữ liệu ở blockchain là việc tương đối khó, IPFS có thể giải quyết vấn đề này. Là một loại hệ thống kiểu phân tán điểm đối điểm, IPFS không có giới hạn về mặt lưu trữ và đặc thù mạng lưới của nó đáp ứng nhu cầu tìm kiếm hash trên chuỗi DMTC. Dữ liệu cụ thể sau khi được mã hóa được lưu trên hệ thống IPFS, người dùng sau khi được ủy quyền của người cung cấp dữ liệu, thông qua cách mã hóa để tiến hành giải mã dữ liệu.

Vấn đề lưu trữ dữ liệu luôn là vấn đề bận tâm từ trước đến nay, một mặt chi phí do lưu trữ tập trung cao, mặt khác kĩ thuật blockchain truyền thống có những hạn chế trong việc lưu trữ dung lượng lớn. IPFS của DMTC lại giải quyết một cách hữu hiệu vấn đề này, giải quyết được chi phí lưu trữ cao và còn giúp làm tăng tính mã hóa của dữ liệu. Bảo mật cao có lợi cho dữ liệu lớn, thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp.

Cơ chế an toàn thông qua hợp đồng thông minh và tăng bảo mật đảm bảo quyền riêng tư thông qua các phương thức như lưu trữ tăng bảo mật, kiểm soát quyềntrong truy cập IPFS, đảm bảo dữ liệu không bị rò rỉ, dữ liệu giao dịch và thông tin giao dịch giữa những người dùng chỉ có hai bên giao dịch và người dùng có quyền liên quan mới có thể tra được.

Thông tin giao dịch giữa những người dùng là một bộ phận quan trọng trong khâu lưu thông, nó có thể cung cấp dự tính giá cả tương lai cụ thể cho kế hoạch canh tác nông nghiệp giai đoạn tiếp theo. Điều này giúp cho nhà sản xuất nông nghiệp đưa ra những phương án sản xuất hợp lý khoa học, do đó một cơ chế an toàn đáng tin cậy là không thể thiếu trong hệ thống sản xuất nông nghiệp. Giá cả trong tương lai quyết định loại hình và số lượng canh tác nông nghiệp trong giai đoạn này.

Có thể thấy, tập đoàn DMTC là nơi xây dựng toàn bộ hệ thống, đã điều tra nghiên cứu nghiêm ngặt, đã tìm hiều một cách đầy đủ những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp toàn cầu hiện nay và các hạn chế trong nhiều nhân tố hiện đại hóa nông nghiệp, nên từ sản xuất đến lưu thông cho đến tay người tiêu dùng đều có sự hỗ trợ kĩ thuật tương ứng. Sự phối hợp chặt chẽ của hệ sinh thái giúp đảm bảo cho lợi ích của các bên.

Phúc Anh.

TIN LIÊN QUAN