Hà Nội: Cách điều chỉnh nguyện vọng nhập học trực tuyến vào THPT

15:37, 11/07/2022

Từ nay đến 24h ngày 12/7, nếu học sinh đã xác nhận nhập học trực tuyến, có thể thực hiện điều chỉnh nguyện vọng nhập học hoặc hủy xác nhận đăng ký online đối với nguyện vọng đã đăng ký.

Trước đó, ngày 10/7, hệ thống thông tin tuyển sinh của Hà Nội tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn đã được mở để học sinh, phụ huynh xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023.

Thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, chỉ trong nửa tiếng đầu tiên mở hệ thống, đã có 13.471 thí sinh xác nhận thành công, trong đó số xác nhận nguyện vọng 1 chiếm tới 77,45%; nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 lần lượt chiếm 18,83% và 3,37%.

Từ 13h30 ngày 10/7 đến 24h ngày 12/7, học sinh Hà Nội trúng tuyến vào lớp 10 THPT công lập sẽ làm thủ tục xác nhận nhập học, điều chỉnh nguyện vọng.

Việc xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022 - 2023 tại Hà Nội sẽ kéo dài đến 24h ngày 12/7. Cũng trong thời gian này, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng nhập học hoặc hủy xác nhận đăng ký trực tuyến đối với nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, để điều chỉnh nguyện vọng nhập học trực tuyến vào lớp 10 THPT công lập năm nay, học sinh và phụ huynh cần thực hiện 7 bước gồm:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ Cổng thông tin tuyển sinh, HS chọn [Đăng ký tuyển sinh], giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, HS chọn kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2022-2023, nhấn nút “Đăng ký”.

Bước 2: Học sinh nhập mã định danh, mật khẩu và nhấn nút "Tìm kiếm".

Bước 3: Hệ thống hiển thị cảnh báo về nguyện vọng vào 10 đã đăng ký. Để thay đổi nguyện vọng trúng tuyển, học sinh nhấn "OK" để tiếp tục.

Bước 4: Chọn nguyện vọng trúng tuyển cần thay đổi để xác nhận nhập học.

Bước 5: Kiểm tra, bổ sung các thông tin về gia đình, thông tin liên hệ (đặc biệt lưu ý Số điện thoại liên hệ), sau đó nhập mã bảo vệ, tích cam kết khai báo thông tin và nhấn "Xác nhận".

Bước 6: Hệ thống hiển thị giao diện xác nhận lại thông tin, học sinh kiểm tra kỹ lại thông tin và nhấn "Gửi đăng ký".

Bước 7: Xác nhận "Đồng ý" để hoàn thành thao tác đăng ký nguyện vọng.

Những học sinh đã xác nhận nhập học trực tiếp tại trường đăng ký nguyện vọng trúng tuyển phải tới trường đã đăng ký để xin hủy xác nhận trước khi đổi sang nguyện vọng trúng tuyển khác nếu có.

Trong trường hợp có nguyện vọng vào trường THPT ngoài công lập (trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp...), học sinh có thể hủy xác nhận trực tuyến kết quả nguyện vọng trúng tuyển tại trường THPT công lập để mang hồ sơ đến trường THPT ngoài công nộp.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, học sinh chỉ hủy xác nhận đăng ký trong khoảng thời gian đăng ký nhập học trực tuyến và chưa đăng ký xác nhận nhập học trực tiếp tại trường THPT công lập.

Các bước thực hiện hủy xác nhận nhập học trực tuyến gồm:

Bước 1: Tại giao diện trang chủ Cổng thông tin tuyển sinh, học sinh chọn "Đăng ký tuyển sinh", giao diện hiển thị các kỳ tuyển sinh, học sinh chọn kỳ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm 2022-2023, nhấn nút "Đăng ký".

Bước 2: Học sinh nhập mã định danh, mật khẩu và nhấn nút "Tìm kiếm".

Bước 3: Hệ thống hiển thị cảnh báo về nguyện vọng vào 10 đã đăng ký, học sinh nhấn "OK" để tiếp tục.

Bước 4: Kích chọn “Hủy đăng ký”, học sinh nhấn "Đồng ý" để xác nhận.

Bước 5: Hệ thống thông báo "Hủy thành công". Học sinh có thể xác nhận lại (trong thời gian tuyển sinh trực tuyến) hoặc đến trường nhập học trực tiếp.

Thùy Dung (T/h)