Năm 2023 Đà Nẵng sẽ triển khai mô hình thành phố thông minh

14:12, 13/01/2023

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng Trần Ngọc Thạch cho biết, năm 2023, ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai mô hình thành phố thông minh toàn diện nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, các đơn vị cần đẩy mạnh triển khai Đề án “Xây dựng thành phố thông minh”, Đề án Chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; hoàn thiện hệ thống thông tin chính quyền điện tử, nâng cao số lượng và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến...

Đồng thời, thành phố phải tăng cường phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông gắn với nền kinh tế số; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực cạnh tranh toàn cầu; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Báo cáo Sở thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho thấy, năm 2022, Sở đã tham mưu đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số ở tất cả các trụ cột và bám sát định hướng xuyên suốt chuyển đổi số năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Tính đến tháng 12/2022, 100% dịch vụ công đã được triển khai trực tuyến mức 4, tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt 96% (vượt mục tiêu theo kế hoạch của thành phố cuối năm 2022 là 85%, gấp 2 lần so với trung bình toàn quốc); tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn thành phố đạt 73% (vượt mục tiêu theo kế hoạch của thành phố cuối năm 2022 là 65%, gấp 1,5 lần so với trung bình toàn quốc); tích hợp 1.476 dịch vụ công lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; sử dụng tài khoản công dân số để người dân chỉ cung cấp thông tin một lần khi sử dụng dịch vụ công; sử dụng dữ liệu số thay thế một số thành phần hồ sơ giấy; bắt đầu triển khai đưa các thủ tục ngoài một cửa và dịch vụ sự nghiệp công lên Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố.
Năm 2022, Đà Nẵng đã cung cấp 600 bộ dữ liệu mở; tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân đạt 2,27 (gấp 3 trung bình toàn quốc là 0,7); số lượng tài khoản công dân số đạt khoảng 43% dân số trưởng thành; hộ gia đình kết nối Internet cáp quang băng rộng đạt 99,61%; hộ gia đình có địa chỉ số đạt 45,77%...
Ngoài ra, thành phố Đà Nẵng có năm thứ ba liên tiếp đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”, Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam; được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chứng nhận hạng mục cơ quan nhà nước tiêu biểu thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị và Chương trình Chuyển đổi số quốc gia./.

Thành Nam (T/h)