Người Bách Khoa Hà Nội và Chất Bách Khoa!

11:10, 01/11/2021

Trong suốt chặng đường phát triển, điều gì đã làm nên sự khác biệt của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Chúng ta có thể tự hào trả lời rằng đó là con người Bách khoa, là các thế hệ nguyên giảng viên, cựu sinh viên, giảng viên và sinh viên ngày nay của Bách khoa Hà Nội.

Lễ thành lập Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách Khoa tại FPT.

Người Bách Khoa luôn mộc mạc, giản dị, chân thành, luôn làm việc với sự tôn trọng cá nhân, với sự đoàn kết, với tinh thần tận tâm, tận lực, đổi mới, khát vọng sáng tạo và đột phá. Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng, phát triển của đất nước. Vai trò và vị thế của Đại học Bách khoa Hà Nội còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội luôn tiên phong trong đổi mới: Thực hiện những tìm tòi, thử nghiệm trong đổi mới quản trị nhằm luôn đảm bảo mô hình quản trị tiên tiến, cơ cấu tổ chức tinh gọn, tạo động lực cho sáng tạo và phát triển; (ii) Đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế; đổi mới hoạt động KHCN, xây dựng và phát triển hướng nghiên cứu mới nhằm hội nhập khu vực và thế giới; (iii) Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của sinh viên và giảng viên, tập trung vào những nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, hình thành “bí quyết công nghệ của người Việt” để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up), khởi nguồn (spin-off).
Cái gốc của Đại học Bách khoa Hà Nội là kỹ thuật và công nghệ, làm thế nào để Trường luôn nuôi dưỡng đổi mới, sáng tạo, luôn tạo ra sự khác biệt. Chúng ta cần luôn đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương pháp dạy và học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài, mở rộng đào tạo chất lượng cao theo định hướng quốc tế hóa. Chúng ta cần vun đắp, xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khẳng định và nâng cao vị thế thương hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội trong khởi nghiệp, khởi nguồn và đổi mới sáng tạo.
Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ luôn là “ngôi nhà thân yêu” của “người Bách Khoa”: Sinh viên, cựu sinh viên các thế hệ, cán bộ và giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội.
Sự kết nối, sự chung tay, chung sức hướng về “ngôi nhà Bách Khoa thân yêu” của “người Bách Khoa” trên toàn thế giới sẽ tiếp tục phát triển thương hiệu, giá trị và văn hóa Bách Khoa Hà Nội.
Tất cả, tất cả những điều này sẽ phụ thuộc vào con người Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay. Phát huy giá trị cốt lõi và văn hoá Bách khoa để tiếp tục chặng đường 2021-2025 và xa hơn nữa là nhiệm vụ của thế hệ người Bách Khoa ngày nay.
Lễ thành lập Mạng lưới cựu sinh viên Đại học Bách Khoa tại FPT với một slogan rất hay "Chất Bách Khoa trong lòng FPT" là một minh chứng!

Thầy Huỳnh Quyết Thắng - Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội