Nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển diện xét tuyển

06:46, 21/07/2022

Nhiều trường Đại học đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển diện xét tuyển như xét học bạ, xét tuyển theo quy định riêng, xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực...

Trường Đại học Điện lực xét học bạ với mức điểm chuẩn từ 18 - 26 điểm.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp. Mức điểm từ hơn 18 đến hơn 28 điểm.

Đại học Luật Hà Nội xét tuyển học bạ có điểm chuẩn ở mức từ 21 - 29,52 điểm.

Đại học Thủy Lợi, phương thức xét tuyển bằng học bạ có điểm chuẩn nằm trong khoảng từ 19 - 26,5 điểm.

Tại TP Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, điểm chuẩn cao nhất ở phương thức xét học bạ là 27,7 điểm. Điểm chuẩn cao nhất của phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực là 800 điểm.

Tại Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng tăng mạnh so với năm trước, với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ các ngành/nhóm ngành chương trình đại trà tại cơ sở TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 23 đến 28,5 điểm. Còn đối với chương trình chất lượng cao tại cơ sở TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn từ 22 đến 26,5 điểm.

Các thí sinh quan tâm đến trường nào thì vào trang web của trường đó để cập nhật và tra cứu. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến hết ngày 21/7, các trường có phương thức xét tuyển riêng phải cập nhật danh sách các thí sinh đã trúng tuyển bằng các phương thức này lên hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, trong thời gian từ ngày 22/7 đến 17h ngày 20/8, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

PV