Phát triển nguồn nhân lực: Chìa khóa để chuyển đổi số thành công

18:37, 04/10/2022

Quảng Ninh hiện đang bước vào quá trình chuyển đổi số với những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Để chuyển đổi số thành công, cùng với thể chế và công nghệ, một trong những giải pháp quan trọng là phải xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích của hệ thống chính quyền điện tử.

Với tư tưởng coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển xã hội, từ nhiều năm qua Đảng bộ tỉnh đã luôn nhất quán quan điểm phát triển nguồn nhân lực chính là tạo đột phá chiến lược để phát triển KT-XH của địa phương. Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã thống nhất định hướng phát triển 3 khâu đột phá, 4 quan điểm trong giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể; xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh.

Quá trình thực hiện, Quảng Ninh đã cụ thể hóa 4 định hướng chiến lược của Đảng về phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập phù hợp với điều kiện địa phương. Đặc biệt, trong tiến trình chuyển đổi số mà tỉnh đang thực hiện, xây dựng nguồn "nhân lực số" và "công dân số" đáp ứng được yêu cầu của việc sáng tạo, quản trị, vận hành, khai thác hiệu quả các nền tảng số của tỉnh càng là yêu cầu được đặt ra cấp thiết.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% CBCCVC trong cơ quan hành chính nhà nước sử dụng thành thạo các ứng dụng của chính quyền số; trên 60% dân số có tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng thành thạo các dịch vụ đô thị thông minh; 100% người dân có định danh số… Đến năm 2030, 100% CBCCVC cấp huyện, cấp xã xử lý công việc trên nền tảng số; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử và sử dụng các dịch vụ số đạt trên 90%...

Để đạt được những mục tiêu trên, tỉnh đã lên kế hoạch tổng thể cho việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công nghệ cho CBCCVC, người dân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ thông tin để phục vụ tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm là đổi mới và hiện đại hóa các cơ sở giáo dục để đào tạo nguồn “nhân lực số” ngay từ trên ghế nhà trường; gắn chặt với việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng số trong các cơ quan nhà nước và trong khu vực tư nhân. Đồng thời, nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu, ban hành và triển khai thực thi các cơ chế, chính sách tìm kiếm, thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin làm việc cho tỉnh.

Sở TT&TT chủ trì tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng công nghệ cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Mới đây nhất, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 117/KH-UBND (ngày 13/5/2022) triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg (ngày 28/1/2022) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người đứng đầu, lãnh đạo chuyên trách về CNTT; cán bộ chuyên trách về CNTT tại các cơ quan nhà nước và đội ngũ làm công tác truyền thông; đào tạo chuyên sâu theo từng lĩnh vực quản trị hệ thống thông tin; tổ chức khóa đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho CBCCVC-NLĐ trong hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Mới đây tỉnh đã phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) tổ chức chương trình bồi dưỡng chuyển đổi số cho 27 cán bộ của Sở TT&TT và 192 cán bộ là chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ phụ trách CNTT thuộc phòng văn hoá thông tin cấp huyện học trực tuyến. Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cũng mở chuyên đề bồi dưỡng về chuyển đổi số cho 123 đồng chí bí thư đảng ủy đồng thời chủ tịch UBND cấp xã cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến đến 177 điểm cầu.

Tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh, việc xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số, xã hội số cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh đã thành lập 1.473 tổ công nghệ số cộng đồng (1.462 tổ công nghệ số cộng đồng địa phương, 11 tổ công nghệ số cộng đồng doanh nghiệp), với 11.255 thành viên, bao phủ 177/177 xã, phường, thị trấn, 1.452/1.452 thôn, bản, khu phố. Nhiều cán bộ chuyên môn của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã được bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn sử dụng mã số, mã vạch, tem điện tử xác thực hàng hóa, ứng dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa và quản lý chất lượng sản phẩm. Các hoạt động này góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số mà tỉnh đã đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực số, tạo mắt xích quan trọng để xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trọng tâm là tổ chức các chuyên đề tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, ứng dụng CNTT và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo từ tỉnh đến xã. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ CBCCVC-NLĐ trong các cơ quan nhà nước và người dân, đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số… Qua đó, góp phần sớm đưa Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đi đầu về chuyển đổi số ở cả 3 lĩnh vực là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Báo Quảng Ninh