VinFast hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu 2.280 tỷ đồng

08:09, 28/11/2022

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, được phát hành bởi CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast và do Công ty Chứng khoán Kỹ thương TCBS tư vấn.

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) mới đây vừa thông báo về việc hoàn tất thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu có mệnh giá 2.280 tỷ đồng được phát hành bởi CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast và do Công ty Chứng khoán Kỹ thương TCBS tư vấn.

Lô trái phiếu phát hành vào năm 2019 có kỳ hạn 3 năm, được đáo hạn vào ngày 28/11 và 29/11.

Theo thông báo từ TCBS, tiền gốc và lãi từ trái phiếu Vinfast, phát hành năm 2019, có giá trị mệnh giá tương ứng là 2.280 tỷ đồng, được trả đúng hẹn đến các nhà đầu tư. Các trái phiếu trên được bảo lãnh thanh toán bởi công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup (HOSE: VIC), được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, TCBS chia sẻ tính từ đầu năm 2022 đến nay, khoảng 22.000 tỷ tiền trái tức và gốc đến hạn ứng với trên 400 mã trái phiếu do TCBS tư vấn phát hành đã được thanh toán.

Khôi Nguyên (T/h)