VNNIC tập huấn, đào tạo IPv6 cho khối Bộ, ngành và các cơ quan trung ương

08:27, 31/05/2023

Từ ngày 25-26/5/2023, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức chương trình tập huấn, đào tạo IPv6 cho các cán bộ kỹ thuật các đơn vị phụ trách CNTT của 32 đơn vị khối Bộ, ngành, các Văn phòng Trung ương và các cơ quan trung ương.

VNNIC tập huấn, đào tạo IPv6 cho khối Bộ, ngành và các cơ quan trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác chuyển đổi IPv6 cho mạng, dịch vụ cơ quan nhà nước, kết hợp tái kiến trúc hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT của CQNN theo hướng hiện đại, phục vụ phát triển hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.

Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác trên, các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của khối Bộ, ngành đóng vai trò tham mưu xây dựng, triển khai kế hoạch, chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT của CQNN, bám sát mục tiêu Chương trình IPv6 For Gov. Các chương trình đào tạo, tập huấn IPv6 VNNIC triển khai sẽ hỗ trợ giải quyết vấn đề nguồn nhân lực về công nghệ IPv6 cho CQNN.

Khóa đào tạo được thiết kế mới, sát với thực tế, dành riêng cho khối Bộ, ngành, các Cơ quan Trung ương. Các học viên được hướng dẫn các nội dung chính sách, quy định, đến các nội dung mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng, các dịch vụ kết nối, dịch vụ DNS, đặc biệt là hướng dẫn cách thức chuyển đổi IPv6 cho Cổng Thông tin điện tử của CQNN.

Đây là nội dung quan trọng trong việc ứng dụng vào công tác chuyển đổi IPv6 cho Cổng TTĐT, DVC của CQNN, nhằm phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp truy cập và sử dụng dịch vụ của CQNN qua IPv6. Đến nay, VNNIC đã tổ chức 86 khóa cho khoảng 4.000 học viên trên cả nước.

Với vai trò chủ trì điều phối chương trình IPv6 For Gov, VNNIC luôn đồng hành, hỗ trợ các cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin của khối CQNN trong công tác chuyển đổi IPv6, quy hoạch hạ tầng mạng theo mô hình tham chiếu kết nối mạng Bộ, ngành, địa phương (theo hướng dẫn tại văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông), thực hiện mục tiêu chuyển đổi IPv6 thành công cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT CQNN và sẵn sàng triển khai thuần IPv6 trong giai đoạn tiếp theo. 

Trao chứng chỉ đào tạo cho các học viên.

Khóa đào tạo đã ghi nhận sự tham gia tích cực, trao đổi sôi nổi của các học viên về vấn đề xây dựng kế hoạch, quy hoạch hạ tầng mạng lưới của đơn vị. Kết thúc khóa học, các học viên được trao Chứng nhận tham gia chương trình đào tạo. Thành công của chương trình tập huấn, đào tạo góp phần phát triển nguồn nhân lực IPv6 cho CQNN; nội dung đào tạo giúp ứng dụng trực tiếp vào chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng, dịch vụ CNTT cho CQNN.

Trong thời gian tới, VNNIC tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo về công nghệ IPv6 trực tiếp; tổ chức Webinar IPv6 trực tuyến trên nền tảng VNNIC Internet Academy để hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương để chuyển đổi IPv6; giúp các cơ quan sớm hoàn thành mục tiêu 2023 theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 02/CT-TTg năm 2022 và Chỉ thị số 03/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 Uyên Thư (T/h)