Vững vàng thế trận lòng dân - Kỳ 3: Son sắt một niềm tin

10:23, 18/09/2021

Nối tiếp những thành công đã đạt được, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội tiếp tục hành trình đưa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với đồng bào các dân tộc, gây dựng sự tin tưởng của quần chúng đối với lực lượng Công an nhân dân. Trên cơ sở nắm bắt các đặc điểm tình hình dân cư, phong tục, tập quán của đồng báo dân tộc thiểu số, thấu hiểu những khó khăn, vất vả trong cuộc sống của bà con, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc nhắm thực hiện mục tiêu “kép”, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, làm cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội, vừa củng cố mối quan hệ bền chặt giữa quần chúng và lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội thăm hỏi sức khỏe một cụ bà người dân tộc Mông tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Xây dựng “hạt nhân” tại địa bàn cơ sở

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, Phòng An ninh đối nội đã phối hợp cùng Công an cơ sở tại các địa bàn, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tổ chức những buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật một cách sinh động, có hiệu quả thiết thức. Nhờ đó, bà con đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và nắm rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi cán bộ Công an đến từng nhà, chia sẻ với họ những thiếu thốn, khúc mắc bộn bề, tấm lòng của bà con nhân dân như được cởi mở hơn, sẵn sàng sẻ chia những mong muốn, nguyện vọng với cán bộ Công an với niềm tin giản dị rằng: Cán bộ Công an là cầu nối thân ái giúp giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Thực tiễn sinh động công tác của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Tuyên Quang luôn ân tình và đậm sâu như thế. Đồng thời, để tạo dựng những “hạt nhân” nòng cốt tại địa bàn cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã phát huy tối đa vai trò của người có uy tín trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, vận động bà con nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, góp phần thực hiện phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, vận động trẻ em là người dân tộc thiểu số đến trường, xây dựng hệ thống chính trị và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Già làng, Trưởng thôn, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người có chức sắc, chức việc trong các tôn giáo là “cầu nối” đưa Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đến với đồng bào, là sợi dây kết nối niềm tin yêu của quần chúng với Đảng và lực lượng Công an nhân dân. Bằng sự chân thành và kiên tâm, những cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã đến gặp gỡ, trò chuyện với những già làng, trưởng thôn, những chức sắc, chức việc trong các tôn giáo để hiểu thêm về phong tục tập quán, đặc điểm tâm lý của đồng bào, từ đó, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của người dân đồng bào các dân tộc thiểu số, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc để bà con an tâm, vững tin vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của dân tộc.

Có thể nói, công tác vận động chức sắc, chức việc trong công tác tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang của Phòng An ninh đối nội là một bước đi quan trọng có tính định hướng trong việc cụ thể hóa các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta vào cuộc sống, tạo dựng niềm tin vững chắc ở mỗi đồng bào các dân tộc nơi rẻo cao của Tổ quốc.

Đồng chí Tướng Văn Ba - Đội Phó Đội An ninh dân tộc, Phòng An ninh đối nội tuyên truyền pháp luật tại xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương.

Vang mãi bài ca gió ngàn

Đáp lại sự chân thành, trách nhiệm và bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội là tấm lòng biết ơn, sự tin tưởng sâu sắc của đồng bào dành cho lực lượng Công an nhân dân. Đây vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Tuyên Quang. Khi niềm tin nhân dân trao gửi một cách đậm sâu, thân tình thì đồng nghĩa với đó là xây dựng thành công “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo cơ sở triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Tuyên Quang đã cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy, trong đó, cán bộ, chiến sĩ đã có những bước đi nhằm tạo sự đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn như giải quyết cơ bản những bức xúc của người dân về các vấn đề xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp gắn liền với xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu; đảm bảo hệ thống chính trị ở cơ sở đặc biệt vững mạnh.

Trong các mặt công tác, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội luôn chú trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên đổi mới hình thức, biện pháp, cách thức với những nội dung và hành động thiết thực phù hợp với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” theo chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 49, ngày 20/10/2015 “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Thông qua bức tranh thực tiễn đầy sinh động, cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội đã cụ thể hóa các chủ trương, tư tưởng, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đặc biệt đã thực hiện tốt quan điểm “Bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển” được khẳng định tại Đại hội XIII của Đảng ta. Trên cơ sở đó, tạo dựng sức đề kháng cho đồng bào các dân tộc thiểu số trước âm mưu gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đức Thiện