Thành lập Trường CNTT&TT trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội

14:51, 14/10/2021

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc gồm: Trường Cơ khí, Trường Điện - Điện tử và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông. Đây là một mốc dấu quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển Trường.

Hội đồng trường Đại học Bách khoa Hà Nội vừa ra nghị quyết thành lập 3 trường trực thuộc. Theo đó, các trường gồm: Trường Cơ khí trên cơ sở tổ chức lại 3 Viện đào tạo (Viện Cơ khí, Viện Cơ khí động lực và Viện Khoa học và công nghệ nhiệt lạnh); Trường Điện - Điện tử trên cơ sở tổ chức lại 2 Viện đào tạo và 1 Viện nghiên cứu (Viện Điện, Viện Điện tử viễn thông, Viện Nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng) và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở tổ chức lại các đơn vị thuộc Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết: Đây là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của trường, trong đó thực hiện xây dựng mô hình tổ chức quản trị, phát triển thành ĐH Bách Khoa Hà Nội, đảm bảo triết lý “một Bách Khoa”, cải cách bộ máy tổ chức, xây dựng mô hình quản trị tiên tiến, tạo động lực cho đổi mới và phát triển.

Đại học Bách khoa Hà Nội đã đổi mới mạnh mẽ

Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn quan trọng trong xây dựng đất nước và Thủ đô Hà Nội, đươc chỉ rõ trong các văn bản chỉ đạo: Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ theo Quyết định số 2559/QĐ-BGDĐT ngày 06/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình 07-Ctr/TU ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội. Giai đoạn này (2021-2025) cũng là 5 năm rất quan trọng của Nhà Trường trong thực hiện “Chiến lược phát triển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2017-2025”.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội thành lập 3 trường trực thuộc là Trường Cơ khí, Trường Điện – Điện tử và Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã xây dựng 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Trường ĐHBKHN để triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược.với quan điểm “Nhà trường làm nền tảng - Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển - Người học làm trung tâm”.

Giai đoạn tới, trường tập trung triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số và phát triển trường theo mô hình đại học số chia sẻ; Quy hoạch phát triển các lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu của ĐHBKHN đảm bảo tính hiện đại và phát triển bền vững; Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm Make in Bách Khoa Hà Nội trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ then chốt.

Đặc biệt trừng cũng chú trọng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, khai thác và phát huy thế mạnh của trường trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao tri thức cho đất nước.

Chặng đường phát triển 65 năm qua của Đại học Bách khoa Hà Nội

Thầy Thắng nhấn mạnh, trong suốt 65 năm qua, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không ngừng lớn mạnh để trở thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm khoa học - công nghệ hàng đầu của đất nước.

Trong suốt chặng đường phát triển, người Bách Khoa - thầy và trò của Trường luôn mộc mạc, giản dị, chân thành, luôn làm việc với sự tôn trọng cá nhân, với sự đoàn kết, với tinh thần tận tâm, tận lực, đổi mới, khát vọng sáng tạo và đột phá. ĐH Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng, phát triển của đất nước. Vai trò và vị thế của Đại học Bách khoa Hà Nội còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Đại học Bách khoa Hà Nội luôn chú trọng đào tạo đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho xây dựng, phát triển của đất nước. Vai trò và vị thế của trường còn được thể hiện đậm nét trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

Nhờ đó, giai đoạn qua, nhiều sản phẩm Make in Bách Khoa Hà Nội mang giá trị ứng dụng thực tiễn, được cả nước biết đến như: rà phá bom từ tính, thủy lôi từ trường, phục hồi hệ thống thông tin VIBA, đường ống dẫn xăng dầu từ miền Bắc vào Trường sơn trong thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; phần mềm BKED, BKAV của những năm sau đổi mới; và gần đây nhất là những sản phẩm phục vụ phòng chống và điều trị dịch bệnh COVID-19.

Trường ĐHBK Hà Nội luôn tiên phong trong đổi mới: Thực hiện những tìm tòi, thử nghiệm trong đổi mới quản trị nhằm luôn đảm bảo mô hình quản trị tiên tiến, cơ cấu tổ chức tinh gọn, tạo động lực cho sáng tạo và phát triển.

Đổi mới đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và hội nhập quốc tế; đổi mới hoạt động KHCN, xây dựng và phát triển hướng nghiên cứu mới nhằm hội nhập khu vực và thế giới.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của sinh viên và giảng viên, tập trung vào những nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao, hình thành “bí quyết công nghệ của người Việt” để phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up), khởi nguồn (spin-off).

Đồng thời, tích cực và chủ động tham gia và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, các đề án quốc gia như Đô thị thông minh, Chuyển đổi số Quốc gia, Chính phủ số, Xã hội số,…

Mục tiêu vào top 300 - 400 vào năm 2025

Theo PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, mục tiêu cụ thể cho việc thành lập 3 trường này là ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ phát triển mạnh mẽ ở 3 lĩnh vực Cơ khí, Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Các trường sẽ thực hiện đào tạo và nghiên cứu tốt nhất để mỗi nhóm ngành tương ứng được xếp thứ hạng 300 - 400 của thế giới theo bảng xếp hạng QS vào năm 2025 (mức xếp hạng năm 2021 là 401 - 450).

Mỗi trường sẽ tiếp tục là các đơn vị mũi nhọn, một tổ chức sáng tạo, tiếp tục giữ vững vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ số một Việt Nam, hàng đầu khu vực và có uy tín trên trường quốc tế trong các lĩnh vực tương ứng.

Lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ thành lập 5 - 6 trường và 4 – 5 viện, trung tâm nghiên cứu; chuyển đổi, tái cấu trúc các phòng thành các Ban thuộc Đại học; chuyển đổi các viện đào tạo còn lại thành khoa.

Tới năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành một đại học tự chủ toàn diện, có mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, bộ máy tinh gọn, khẳng định vị thế trong và ngoài nước.

PV (T/h)