Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử trong tháng 12/2021

14:28, 29/11/2021

Ngày 29/11, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của Cục thuế tỉnh, tính đến trước tháng 11/2021, trên địa bàn tỉnh hiện có 8.644 doanh nghiệp đủ điều kiện chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Với việc chủ động tuyên truyền và chuẩn bị chu đáo các điều kiện, giải pháp kỹ thuật hỗ trợ người nộp thuế, đến nay, chỉ sau hơn 1 tuần, Tổng cục thuế chính thức vận hành hệ thống triển khai hóa đơn điện tử, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 3.774 đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định và thông tư mới, đạt tỷ lệ 43,6%. Hiện nay, Cục thuế và các chi cục tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các biện pháp kỹ thuật đạt mục tiêu hoàn thành chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tỉnh yêu cầu Cục thuế tỉnh chủ trì tiếp tục triển khai quyết liệt hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành liên quan, trung tâm truyền thông tỉnh, quản lý thị trường và các tổ chức, đoàn thể chính trị tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền về lợi ích, kiểm tra, rà soát, đôn đốc việc chuyển đổi, sử dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh theo nghị định, thông tư mới xong trong tháng 12/2021 đối với toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí lưu ý phải triển khai ngay việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể, đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 1/2022.

Theo/quangninh.gov.vn