Từ ngày 1/7/2021 người dân có thể khai báo tạm vắng qua điện thoại

11:13 am, 10/01/2021

Khi Luật cư trú 2020 có hiệu lực, sẽ có thêm trường hợp phải khai báo tạm vắng. Khi đó, thủ tục khai báo tạm vắng cũng "hiện đại" hơn trước.

Trước đây, tại Luật Cư trú 2006 yêu cầu công dân khai báo tạm vắng phải đến trụ sở Công an xã, phường, thị trấn nơi cư trú để làm thủ tục khai báo tạm vắng . Khi đến khai báo tạm vắng phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân và ghi vào phiếu khai báo tạm vắng.

Tuy nhiên, theo  Luật cư trú 2020 có một số thay đổi về việc khai báo tạm vắng, hình thức khai báo "hiện đại" hơn trước.

Theo trang Luatvietnam, khoản 3 Điều 31 Luật Cư trú 2020 quy định: Người quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này có thể đến khai báo tạm vắng trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú , nơi người đó cư trú; hoặc khai báo qua điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Trường hợp người quy định tại điểm d khoản 1 Điều này là người chưa thành niên thì người thực hiện khai báo là cha, mẹ hoặc người giám hộ.Ảnh: Minh họa
Tại điểm c, đ khoản 1 quy định 2 trường hợp phải khai báo tạm vắng sau:

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp huyện nơi đang cư trú từ 3 tháng liên tục trở lên đối với người trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hoặc người đang phải thực hiện các nghĩa vụ khác đối với Nhà nước theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Đi khỏi phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi thường trú từ 12 tháng liên tục trở lên đối với người không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này, trừ trường hợp đã đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc đã xuất cảnh ra nước ngoài .

 PV (T/h)

Bình luận của bạn về bài viết...