UBND tỉnh Vĩnh Phúc - Công ty cổ phần FPT: Ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025

16:09, 11/10/2022

Sáng 11/10, UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty cổ phần FPT tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số đến năm 2025. Dự lễ ký kết có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FPT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần FPT ký bản thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số.

Khẳng định Vĩnh Phúc đặc biệt quan tâm và có điều kiện tốt để đẩy nhanh chuyển đổi số, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang cho biết, thời gian qua, tỉnh đã chủ động xây dựng và ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản làm cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý cho chuyển đổi số, đặc biệt là Chỉ thị số 23 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng đối với quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh. 

Đồng chí Vũ Chí Giang đề nghị Công ty cổ phần FPT tập trung triển khai tốt các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác, giúp tỉnh đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. “Vĩnh Phúc mong muốn hợp tác với FPT để phát triển đồng bộ, toàn diện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế… với mục tiêu mang lại cuộc sống tốt đẹp cho người dân”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang nhấn mạnh.

Trình bày hiện trạng về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bá Hiến đề nghị trong thời gian tới, Công ty cổ phần FPT quan tâm, hỗ trợ Vĩnh Phúc xây dựng kiến trúc dữ liệu, hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, hướng đến thời gian thực; xây dựng kho dữ liệu điện tử dùng chung; triển khai các nền tảng chuyển đổi số quốc gia. Cùng với đó, hỗ trợ tỉnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên sâu; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phủ kín chữ ký số; tham gia tư vấn hỗ trợ trong công tác tư vấn cộng đồng, xây dựng công dân số, xã hội số ở Vĩnh Phúc.  

Cảm ơn Vĩnh Phúc đã tin tưởng vào năng lực của FPT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần FPT Nguyễn Văn Khoa cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh giải các bài toán lớn như: Tăng năng suất lao động bằng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh công tác truyền thông đến từng tổ chức, người dân về tầm quan trọng của chuyển đổi số.

Theo Bản thỏa thuận hợp tác, từ nay đến năm 2025, FPT sẽ đồng hành, hỗ trợ Vĩnh Phúc chuyển đổi số tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số; phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, giúp Vĩnh Phúc sớm trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Về phía tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho FPT triển khai, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông, công nghệ thông tin; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số như: Tạo điều kiện để FPT đầu tư giáo dục, xây dựng trường phổ thông liên cấp, trường cao đẳng FPT Polytechnic; tạo điều kiện cho FPT tiếp cận các sở, ban, ngành để nghiên cứu, tìm hiểu nghiệp vụ, thực trạng, nhu cầu chuyển đổi số; thành lập các tổ công tác để 2 bên phối hợp, thống nhất đề nghị các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, Nhà nước và tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh hiện chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả, thiết thực.

Theo 'www.vinhphuc.gov.vn'