3,9 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia

22:24, 30/06/2021

Việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) tiếp tục có nhiều kết quả tích cực.

Theo Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về ASW, NSW và tạo thuận lợi thương mại, từ đầu năm đến trung tuần tháng 6, có 19 thủ tục hành chính mới được triển khai qua NSW với 319.272 hồ sơ được xử lý của 3.886 doanh nghiệp.

Lũy kế từ khi triển khai đến ngày 15/6, có 226 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, với xấp xỉ 3,89 triệu hồ sơ của 47.700 doanh nghiệp.

Về triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, đến tháng 6, Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với toàn bộ 9 nước thành viên ASEAN.

Từ 1/1 đến 15/6/2021, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 107.152 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 622.987 C/O.

Lũy kế từ khi triển khai đến ngày 15/6, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 366.458 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 939.460 C/O.

Hiện, Cơ quan Thường trực đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật để sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật với Indonesia, Thái Lan. Đồng thời, Việt Nam cũng chuẩn bị thông điệp thử nghiệm và kiểm tra kết nối.

Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ nêu trên sẽ được kết nối trao đổi chính thức trong năm 2021.

Ngoài việc triển khai kết nối với các đối tác trong ASEAN, Tổng cục Hải quan tham mưu với Uỷ ban chỉ đạo quốc gia triển khai kết nối với đối tác ngoài ASEAN như Liên minh kinh tế Á-Âu, Hàn Quốc, New Zealand.

Đến nay đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi thông điệp thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu.

Ngoài ra, Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Công Thương tiến hành đàm phán, thống nhất yêu cầu kỹ thuật xây dựng hệ thống trao đổi chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á - Âu, trao đổi thông tin C/O điện tử với Hàn Quốc…

Minh Thùy (T/h)