Đại hội đại biểu Hội Tin học Việt Nam lần thứ IX

13:05, 05/01/2023

Thông tin Đại hội VAIP lần thứ IX được đăng tải trên trang VAIP mục Đại hội VAIP IX gồm: Chương trình, Báo cáo Tổng kết và phương hướng, các báo cáo tại Đại hội, Sửa đổi điều lệ, Tiêu chí đề cử Ban Chấp hành, Ban kiểm tra, Thi đua khen thưởng và các văn kiện chính, các mẫu đăng ký để download …

Xem toàn bộ chương trình tại đây.

 

 

 

TIN LIÊN QUAN