Hà Nội cử 200 giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Australia

10:50, 01/12/2022

200 giáo viên tiếng Anh của Hà Nội sẽ được cử đi Australia bồi dưỡng, nâng cao phương pháp dạy học trong tháng 12/2022.

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định 4715/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài của Sở GD&ĐT theo chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng được UBND TP giao năm 2022.

Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24 đến 53 tuổi đi Australia bồi dưỡng

Hà Nội cho 200 giáo viên từ 24-53 tuổi đi Australia bồi dưỡng nghiệp vụ.

UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT tổ chức 10 lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài năm 2022 theo Chương trình “Bồi dưỡng nâng cao phương pháp dạy học, công nghệ thông tin ở nước ngoài cho giáo viên đạt điểm IETLS từ cao xuống thấp” cho viên chức các trường THPT, THCS, Tiểu học thuộc TP Hà Nội.

Nội dung của các lớp học là bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy (gồm 4 chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao ứng dụng công nghệ trong dạy kỹ năng Đọc - Viết - Nghe - Nói).

Về số lượng, sẽ có 10 lớp, mỗi lớp 20 học viên; 2 công chức Sở GD&ĐT làm công tác quản lý. Tính cả thời gian đi lại, các học viên sẽ có 14 ngày bồi dưỡng tại trường ĐH Western Sydney (Úc) trong tháng 12/2022.

Kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn này trích từ nguồn kinh phí dành cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đã được UBND TP Hà Nội giao Sở GD&ĐT.

UBND TP cũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm phê duyệt dự toán chi tiết và quyết toán kinh phí tổ chức các lớp; sử dụng kinh phí đúng nội dung, mức chi, chính sách, chế độ và quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác và báo cáo Sở về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước.

Được biết, để trở thành thành viên tham gia lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại Úc, ngoài những tiêu chuẩn theo quy định, các giáo viên phải trải qua kỳ tuyển chọn rất nghiêm túc.

Sở GD&ĐT đã thành lập hội đồng tuyển chọn với sự tham gia thẩm định, giám sát của nhiều cơ quan, đơn vị để đảm bảo tính công khai, minh bạch, khách quan, tuyển chọn đúng đối tượng, đáp ứng trình độ và mục đích của lớp học.

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá đây là cơ hội để các giáo viên tiếp cận, giao lưu quốc tế, từ đó sẽ mang những kiến thức học được về áp dụng vào thực tiễn giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học.

Sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng, học viên có trách nhiệm trở lại cơ quan công tác và báo cáo Sở về kết quả học tập chậm nhất 15 ngày sau khi về nước. Sở GD&ĐT tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện khóa bồi dưỡng gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND TP theo quy định.

Trọng Lương (T/h)