Hà Nội đã cấp trên 46.500 chữ ký số miễn phí cho công dân

09:44, 21/09/2023

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay, trên toàn Thành phố đã cấp khoảng 46.594 chữ ký số miễn phí cho công dân để thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Hà Nội đã cấp trên 46.500 chữ ký số miễn phí cho công dân

Cụ thể, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì triển khai đồng bộ chữ ký số trên các hệ thống (Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin báo cáo) phục vụ xử lý công việc trên môi trường mạng và dịch vụ công trực tuyến.

Trong đó, đã cấp 12.188 chữ ký số cho cán bộ, công chức thuộc Thành phố. Phối hợp với 04 doanh nghiệp triển khai cấp chữ ký số tại bộ phận một cửa của các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã từ ngày 03/4/2023.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã được xây dựng và đưa vào vận hành tại các đơn vị trực thuộc Thành phố từ ngày 11/4/2023. Hệ thống cơ bản đáp ứng các chức năng, tính năng theo quy định; đã kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, Hệ thống Cổng thanh toán trực tuyến quốc gia, các HTTT/CSDL các Bộ, ngành. Dự kiến đầu Quý III/2023 sẽ vận hành chính thức.

Bên cạnh đó, việc khai thuế điện tử đã được áp dụng phổ biến với tỷ lệ 99,5% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế qua mạng; trên 99,1% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử. 100% hồ sơ hoàn thuế được xử lý điện tử; 

Triển khai ứng dụng eTax Mobile đáp ứng nhu cầu tra cứu, nộp thuế trên thiết bị thông minh của người nộp thuế với; Cơ bản 100% tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội cũng đã chủ trì tổ chức duy trì, vận hành kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính thông qua ứng dụng Zalo nhằm góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS); kết quả, qua kênh Zalo đã tiếp nhận 257 phản ánh kiến nghị.

Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục bổ sung, mở rộng việc tiếp nhận, xử lý các vấn đề khác của công dân và doanh nghiệp trên địa bàn nhằm phát huy tối đa hiệu quả của kênh phản ánh kiến nghị.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

(https://thanglong.chinhphu.vn/ha-noi-da-cap-tren-46500-chu-ky-so-mien-phi-cho-cong-dan-103230920162925002.htm)