Hình thành mạng lưới truyền thông để nâng cao hiệu quả ngành thông tin và truyền thông

12:33, 27/11/2023

Mới đây, tại tỉnh Quảng Ninh, Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ Công tác Thông tin và Tuyên truyền năm 2023, do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức, đã đánh dấu bước quan trọng trong việc hình thành mạng lưới truyền thông ngành Thông tin và Truyền thông. Sự kiện này không chỉ kết nối cơ quan, đơn vị của Bộ và ngành với các phương tiện truyền thông mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác thông tin, truyền thông trong chiến lược hành động Chuyển đổi số quốc gia và công cuộc đổi mới lần thứ hai của ngành.

Hình thành mạng lưới truyền thông: Liên kết hiệu quả

Trong bối cảnh ngành Thông tin và Truyền thông đang dẫn đầu Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT đã chính thức công bố mạng lưới truyền thông, liên kết 32 cơ quan, đơn vị và 63 Sở TT&TT. Mỗi đơn vị đều có đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách truyền thông, đảm bảo trao đổi thông tin chính thống. Sự tham gia tích cực của gần 80 nhà báo và phóng viên cũng đóng góp quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong hành động.

Trong bối cảnh xây dựng và phát triển ngành TT&TT, công tác thông tin và truyền thông đóng vai trò quan trọng. Để nâng cao hiệu quả, Bộ TT&TT đề xuất cung cấp thông tin chính xác, đúng quy định, và chủ động phối hợp với Trung tâm Thông tin. Nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn an ninh mạng là một yêu cầu cấp thiết.

Ông Đỗ Công Anh, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ TT&TT phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị nhấn mạnh vai trò của cán bộ, viên chức thực hiện công tác truyền thông, đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm túc các quy định về kỷ luật thông tin và phương thức phản bác thông tin sai lệch. Sự hợp tác chặt chẽ với Trung tâm Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan là chìa khóa để đối mặt với thách thức thông tin giả mạo.

Bộ TT&TT đề xuất các cơ quan, đơn vị cần duy trì cập nhật thông tin chính xác và toàn diện trên các kênh truyền thông nội bộ. Chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho phương tiện báo chí, tạo sự lan tỏa thông tin tích cực và chú ý đến an toàn an ninh mạng.

Ngoài ra, Bộ TT&TT quyết định chủ trì, phối hợp tổ chức họp báo thường kỳ để tiếp nhận thông tin chính thống và đối thoại với báo chí. Điều này nhằm đảm bảo thông tin được truyền đạt đúng, kịp thời và đồng thời giải đáp mọi thắc mắc của dư luận.

Với những biện pháp và quy định được đề cập, Bộ TT&TT hy vọng rằng công tác truyền thông sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự đồng thuận và phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông. Sự chủ động, sáng tạo, và tuân thủ nghiêm túc các quy định sẽ là chìa khóa để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thông tin, truyền thông trong tình hình mới.

Ông Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số báo cáo tại hội nghị.

Báo chí cần đẩy mạnh công tác truyền thông về Kinh tế số - Xã hội số

Tại hội nghị, Ông Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số nhấn mạnh:

Báo chí đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Kinh tế số - Xã hội số, một lĩnh vực đang ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại hiện nay. Thông qua việc chuyển đổi số, nền kinh tế và xã hội có cơ hội mở rộng và phát triển đáng kể. Báo chí không chỉ có nhiệm vụ thông tin về những xu hướng, cơ hội và thách thức trong lĩnh vực này mà còn đóng góp vào việc xây dựng nhận thức và hiểu biết của công dân về quy trình chuyển đổi số và tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn Nghiệp vụ Công tác Thông tin và Tuyên truyền năm 2023, do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức.

Việc đẩy mạnh công tác truyền thông về Kinh tế số - Xã hội số qua báo chí giúp tạo ra một môi trường thông tin tích cực, thúc đẩy sự hiểu biết và sẵn sàng của cộng đồng đối với các giải pháp và cơ hội mà Kinh tế số mang lại. Báo chí có thể chơi một vai trò quyết định trong việc hình thành ý thức cộng đồng về sự cần thiết của việc thích ứng với công nghệ số, tận dụng cơ hội kinh tế số để thúc đẩy sự phát triển bền vững và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ngoài ra, thông qua việc phổ biến thông tin về Kinh tế số - Xã hội số, báo chí còn giúp tạo ra một môi trường thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo. Thông tin đầy đủ và chính xác từ báo chí có thể kích thích sự quan tâm và nghiên cứu từ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, góp phần thúc đẩy sự tiến bộ trong lĩnh vực Kinh tế số và Xã hội số. Đồng thời, báo chí cũng có thể làm nổi bật những dự án và mô hình thành công, tạo động lực cho các bên liên quan tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số và phát triển xã hội số.

Kinh tế số là tất cả các hoạt động dựa trên hoặc được đổi mới bởi: Công nghệ số, hạ tầng số, nền tảng số, sản phẩm số, dữ liệu số, thể chế số, kỹ năng số.

Muốn tăng trưởng nhanh hơn, cao hơn thì cần:

• Không gian mới là kinh tế số.

• Lực lượng sản xuất mới là công nghệ số.

• Nguồn lực sản xuất mới là nhân lực số.

• Yếu tố sản xuất mới là dữ liệu số.

• Động lực mới là đổi mới sáng tạo số.

Ông Trần Minh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số chia sẻ tại hội nghị 24/11/2023.

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

(https://dientuungdung.vn/hinh-thanh-mang-luoi-truyen-thong-de-nang-cao-hieu-qua-nganh-thong-tin-va-truyen-thong)