Lào Cai phê duyệt danh mục sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025

11:09, 14/03/2023

Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025.

Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp là một trong những sản phẩm đặc trưng chuyển đổi số tỉnh Lào Cai giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, có 25 sản phẩm đặc trưng chuyển đối số, gồm: Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số; Chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án nâng cao năng lực số cho học sinh theo chuẩn quốc tế;

Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, địa phương cấp huyện, cấp xã; Thuê trung tâm dữ liệu tỉnh dựa trên công nghệ điện toán đám mây; Hệ thống thông tin quản lý kho dữ liệu, dữ liệu mở; Cổng Dịch vụ công trực tuyến khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Nâng cấp Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Triển khai Trợ lý ảo đối với cán bộ, công chức, viên chức; Phát triển hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Nền tảng quản lý dữ liệu các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; Hệ thống thông tin quản lý hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Xây dựng nền tảng số về cơ sở dữ liệu cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội toàn tỉnh; Nền tảng số về tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước; Cổng dịch vụ công Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; Bệnh án điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi và Bệnh viện Mường Khương được Bộ Y tế chứng nhận; Nền tảng quản lý thông tin tổng thể ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai; Hệ thống thông tin quản lý các khu, cụm công nghiệp; App Công dân; Nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng; Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường; Mô hình chuyển đổi số xã nông thôn mới.

Trong đó, các sản phẩm: Bộ chỉ số chuyển đổi số (DTI) đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, địa phương cấp huyện, cấp xã; Cổng dịch vụ công Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; App Công dân; Hệ thống thông tin Phản ánh hiện trường;… đã được triển khai thực hiện.

Đặc biệt, với việc ban hành chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030- Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước phê duyệt chiến lược dữ liệu của tỉnh. Chiến lược dữ liệu của tỉnh Lào Cai phù hợp với tầm nhìn và định hướng của quốc gia về phát triển dữ liệu số; tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương về quản lý và phát triển dữ liệu số.

Thu Hương