Lĩnh vực y tế có 33 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, chiếm tỉ lệ lớn nhất

16:25, 13/02/2023

Sáng 13/2, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo Về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2).

Theo báo cáo của Chính phủ, sau khi giao Đợt 1, tổng số vốn còn lại của Chương trình chưa phân bổ, giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 28.862 tỷ đồng. Trong đó bao gồm 25.530 tỷ đồng của 169 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để hoàn thiện thủ tục đầu tư. Cùng với đó là 3.332 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết, chưa thông báo cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Cũng theo ông Dũng, trong tổng số 169 dự án với số vốn là 25.530 tỷ đồng đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo vốn từ Chương trình để hoàn thiện thủ tục đầu tư nêu trên, có: 129 dự án với số vốn dự kiến hơn 14.710 tỷ đồng đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định. Còn lại 40 dự án với số vốn dự kiến hơn 10.819 tỷ đồng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định.

Ngoài 169 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo vốn nhưng chưa được phân bổ, trong tổng số 94 dự án đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn của Chương trình, Bộ Giao thông vận tải và 10 địa phương đề xuất điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn đã giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 04 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chuyển tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần thuộc 04 dự án nêu trên.

33 dự án lĩnh vực y tế trong Chương trình phục hồi chưa đủ thủ tục đầu tư - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

"Việc xây dựng, hoàn thiện các danh mục nhiệm vụ, dự án Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội là rất nghiêm túc, chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tuân thủ theo đúng các nguyên tắc, tiêu chí, đối tượng, mục tiêu quy định tại Nghị quyết số 43", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Với kết quả trên, Chính phủ xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về 129 dự án thuộc Chương trình với số vốn dự kiến hơn 14.710 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn. Cũng như cho ý kiến điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải thực hiện 04 dự án quan trọng quốc gia, đường cao tốc để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện các dự án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp. 

Không đủ thủ tục đầu tư trước 31/3 sẽ dừng phân bổ vốn

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho biết đối với 129 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 14.710 tỷ đồng đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn. 

Đề nghị Chính phủ đề nghị rà soát kỹ về thời hạn hoàn thành các dự án; khẩn trương giao vốn, phân bổ cho các dự án cụ thể, phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí; đồng thời, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương có giải pháp đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân theo yêu cầu quy định tại Nghị quyết số 43.   

33 dự án lĩnh vực y tế trong Chương trình phục hồi chưa đủ thủ tục đầu tư - Ảnh 2.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường

Đối với số vốn 14.151 tỷ đồng chưa đủ thủ tục đầu tư, theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường, một số ý kiến cho rằng số vốn này là khá lớn. Trong đó lĩnh vực y tế có số dự án chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư chiếm tỷ lệ lớn nhất: 33/40 dự án (chiếm tỷ lệ 82,5%). Trong khi thời hạn thực thi không còn nhiều sẽ dẫn đến khó có khả năng đảm bảo việc triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân vốn trong năm 2023. 

Về nội dung này, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh mục theo quy định của Nghị quyết 43, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/3/2023. Sau thời hạn trên, số vốn còn lại của Chương trình không thực hiện phân bổ tiếp.

Báo cáo thẩm tra cũng thống nhất cho phép điều chỉnh giảm 8.528 tỷ đồng kế hoạch vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải để điều chỉnh tăng tương ứng cho 10 địa phương thực hiện 04 dự án đường cao tốc 

Quang Minh (T/h)

TIN LIÊN QUAN