Long An giảm 50% lệ phí để 'kích cầu' dịch vụ công trực tuyến

08:38, 04/08/2022

Dự kiến, trong 4 tháng từ ngày 1/9, Long An áp dụng giải pháp giảm một nửa lệ phí cho người dân, doanh nghiệp yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, thuộc đối tượng thu 6 loại lệ phí.

Cụ thể, theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, 6 loại lệ phí mà người dân, doanh nghiệp sẽ được giảm 50% lệ phí khi chọn dùng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 gồm có: Lệ phí đăng ký cư trú; lệ phí hộ tịch; lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà, tài sản gắn liền với đất; lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

Thời gian Long An áp dụng chính sách giảm 50% mức thu lệ phí khi người dân, doanh nghiệp yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn là từ ngày 1/9/2022 cho đến hết năm nay.

Việc địa phương có chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức cao như giảm thời gian xử lý hồ sơ hay giảm lệ phí là một trong những giải pháp Bộ TT&TT khuyến nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai để nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Trước Long An, chính sách giảm lệ phí để “kích cầu” dịch vụ công trực tuyến đã được một số địa phương triển khai như: Thái Nguyên, Quảng Nam, Thái Bình, Quảng Bình, Lạng Sơn, TP.HCM.

Theo thống kê của Bộ TT&TT, hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện đã được các bộ, ngành, địa phương cung cấp trực tuyến mức 4. Với việc các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức cao đã có chuyển biến tích cực. Tính đến hết tháng 6/2022, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trung bình của cả nước đạt 45,7% và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trung bình của cả nước là 36,9%.

Quang Minh (T/h)