Phó Chủ tịch TP Hà Nội Hà Minh Hải phụ trách chuyển đổi số

08:58, 28/03/2023

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phụ trách chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số; nội dung chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch sau khi UBND TP mới kiện toàn thêm 1 chức danh Phó Chủ tịch - là bà Vũ Thu Hà - vào ngày 10/3/2023 vừa qua.

Trong 6 lãnh đạo của UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải.

Cụ thể, ông Hà Minh Hải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn TP;

Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; phân bổ, tổng hợp chung công tác giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công; công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý chung về giá (trừ công tác xác định giá đất);

Chỉ đạo tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (trên cơ sở tổng hợp các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo) và công tác quản lý tài sản công. Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thông tin, truyền thông;

Chỉ đạo việc xác lập sở hữu toàn dân đối với các tài sản bị tịch thu, phương án xử lý tài sản sau tịch thu của Cục Quản lý thị trường; Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số; nội dung chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Sơn Tây.

Cùng với đó, ông Hải theo dõi, phối hợp chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cục Dự trữ khu vực Hà Nội.

Bảo Ngọc (T/h)