THPT Chuyên Lam Sơn nâng cao chất lượng dạy học và định hướng các kỳ thi trong tỉnh với môn Tin học ở cấp THCS

11:45, 29/08/2022

Nhằm nâng cao chất lượng dạy học và định hướng các kỳ thi trong tỉnh với môn Tin học ở cấp THCS. Ngày 25/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2022- 2023 bậc Trung học, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Giám đốc.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo, chuyên viên các phòng: Giáo dục Trung học, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ, Văn phòng; đại diện lãnh đạo các trường THPT; đại diện lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã bàn về các giải pháp nâng cao chất lượng dạy-học, đặc biệt là môn Tin học ở cấp THCS; qua ý kiến thảo luận của các đại biểu và kết luận của đồng chí Bùi Thị Thanh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng dạy-học môn Tin học ở cấp THCS từ năm học 2022- 2023 như sau:

1. Tiếp tục tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng và bồi dưỡng giáo viên đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ theo Chương trình GDPT 2018.

Tiến hành tổ chức dạy học môn Tin học ở cấp THCS bắt buộc theo Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022- 2023 theo đúng lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018 quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Năm học 2022-2023 và 2023- 2024 Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 nếu có từ 5 đơn vị phòng giáo dục trở lên có học sinh đăng ký dự thi, kết quả thi sẽ không tham gia vào tính điểm và xếp hạng các phòng giáo dục.

Từ năm học 2024-2025 trở đi Sở sẽ tổ chức thi học sinh giỏi môn Tin học lớp 9 như các môn học khác.

3. Năm học 2023-2024 và 2024-2025 tùy vào tình hình thực tế, khối chuyên Tin của trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ thi tuyển sinh đầu vào với môn thi chuyên là môn Tin học hoặc môn Toán theo tỉ lệ phần trăm chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp.

Từ năm học 2025-2026 khối chuyên Tin của trường THPT chuyên Lam Sơn sẽ ưu tiên thi tuyển sinh đầu vào với môn thi chuyên là môn Tin học (hạn chế dùng môn Toán thay thế như hiện tại).

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, các phòng Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh được biết.

PV