Từ 21/02, bắt buộc khai báo trên nền tảng cửa khẩu số khi qua cửa khẩu Hữu Nghị

10:12, 21/01/2022

Các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số.

Theo thông báo của Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn kể từ ngày 21/02/2022, yêu cầu các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị bắt buộc phải thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số.

Đối với những trường hợp không thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số các lực lượng chức năng tham gia trong quy trình Nền tảng cửa khẩu số tạm thời dừng hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải đến khi thực hiện khai báo trên Nền tảng cửa khẩu số.

Trước đó, Trung tâm Quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn sẽ triển khai tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn trong vòng 1 tháng.

Cụ thể, từ 08 giờ 00 đến 10 giờ 00 hàng ngày kể từ ngày 20/01/2022 đến 20/02/2022, Trung tâm đề nghị các doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, vận tải, người điều khiển phương tiện xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ động bố trí thời gian tham gia tập huấn, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số.

Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số (Ảnh cửa khẩu Hữu Nghị).

Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên xây dựng và triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số.

Được biết, Viễn thông Lạng Sơn cũng thành lập Tổ hỗ trợ trực tiếp và qua nhóm zalo Hỗ trợ Cửa khẩu số doanh nghiệp hoặc số điện thoại 02053.715.716 để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sử dụng Nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022.

Nền tảng cửa khẩu số Lạng Sơn tại địa chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn/management/ đã chính thức được vận hành thử nghiệm từ ngày 14/01/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022.

Nền tảng đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số.

Việc triển khai Nền tảng cửa khẩu số là hướng đi đúng, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hết sức cần thiết trong khi tình hình dịch, bệnh Covid - 19 diễn biễn ngày càng phức tạp.

PV (T/h)