CADDi Vietnam ra mắt nền tảng quản lý bản vẽ SaaS CADDi Drawer

09:22, 03/04/2024

Theo đó, SaaS CADDi Drawer là nền tảng quản lý bản vẽ trên nền điện toán đám mây (SaaS) được phát triển dựa trên công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) do CADDi Vietnam nghiên cứu, nhằm giải quyết các khó khăn tồn đọng trong quy trình vận hành, quản trị sản xuất.

Theo dự báo từ Tổng cục thống kê, năm 2024 sản xuất kinh doanh, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn. Đặc biệt trong ngành công nghiệp sản xuất - chế tạo, các doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong khu vực cung ứng - thu mua, khi mất nhiều thời gian để tìm kiếm bản vẽ, độ chênh lệch và biến động giá cao và chưa thể chuẩn hoá sản xuất cho các chi tiết. Do đó, nhu cầu chuyển đổi số sau đại dịch Covid-19 của doanh nghiệp ở bất kỳ quy mô nào, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất - chế tạo, đều đòi hỏi đồng thời tốc độ và chuẩn hoá trong quy trình vận hành - quản trị sản xuất.

CADDi Drawer ra đời giúp doanh nghiệp sản xuất có thể dễ dàng xây dựng phần mềm quản lý và tìm kiếm bản vẽ, giúp tận dụng tối đa dữ liệu của bản vẽ kỹ thuật chi tiết (kể cả bản vẽ trên giấy) bao gồm kích thước, ký hiệu và văn bản; tối ưu hoá chi phí thu mua cho doanh nghiệp sản xuất thông qua việc hợp nhất dữ liệu xuyên suốt chuỗi thiết kế, sản xuất và cung ứng. Bao gồm:

  1. Thiết kế: Tối ưu hoá quy trình thiết kế và nghiên cứu phát triển sản phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách tham khảo và tiêu chuẩn hoá hoạt động của doanh nghiệp sản xuất thông qua các bản vẽ tương tự.

  2. Mua hàng: Chuẩn hoá và tăng hiệu suất quy trình đặt hàng của doanh nghiệp bằng cách tìm kiếm, so sánh thông tin nhà cung cấp thông qua việc tham khảo các chi tiết – bản vẽ tương tự.

  3. Sản xuất: Hợp nhất hệ thống dữ liệu bản vẽ một cách dễ dàng, giúp tối ưu việc sử dụng dữ liệu CAM và ngăn ngừa các vấn đề về sản xuất – chất lượng dựa trên việc truy cập tham khảo thông tin – thư viện lỗi từ cơ sở dữ liệu bản vẽ.

“Thông qua giải pháp công nghệ mới đề cao tính tinh chuẩn và tốc độ CADDi Drawer, chúng tôi mong muốn giúp các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam giải quyết được bài toán chuyển đổi số trong quản lý và vận hành doanh nghiệp, tối ưu hoá quy trình, tiết kiệm thời gian tiền bạc và công sức. Qua đó, giải quyết các bài toán tồn đọng từ nhiều năm nay, trực tiếp thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất Việt đổi mới và phát triển. Sự ra mắt giải pháp này được kỳ vọng sẽ giúp khẳng định vị thế của CADDi tại thị trường Việt Nam, hướng đến là doanh nghiệp kỳ lân châu Á tiên phong cung cấp các giải pháp SaaS toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trong thế giới số.” Ông Daisuke Takei – CEO CADDi Vietnam chia sẻ.  

Theo Tạp chí Điện tử & Ứng dụng

https://dientuungdung.vn/caddi-vietnam-ra-mat-nen-tang-quan-ly-ban-ve-saas-caddi-drawer