Đề nghị đánh thuế tất cả hàng hoá nhập khẩu qua Shopee, Lazada, TikTok

10:00, 19/06/2024

Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị tham khảo mở rộng nguồn thu thuế VAT với các đơn hàng giá trị nhỏ nhập khẩu qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok,…

Chiều ngày 17/6, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh đã trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi).

Trong báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, hoàn thiện để bảo đảm nhất quán giữa nội dung thể hiện trong báo cáo tổng kết thi hành luật, các quan điểm chỉ đạo trong xây dựng dự án luật với nội dung thể hiện trong dự thảo luật.

Về mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (VAT), ông Mạnh dự thảo luật sửa đổi quy định mức doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế VAT (theo quy định của luật hiện hành) thành "dưới mức do Chính phủ quy định".

Ông Mạnh cho rằng, việc sửa đổi, điều chỉnh quy định về ngưỡng doanh thu hàng năm thuộc diện không chịu thuế VAT là cần thiết để phù hợp với thực tế phát triển kinh tế-xã hội hiện nay và cần được quy định cụ thể trong luật để xác lập căn cứ pháp lý rõ ràng.

Về bổ sung quy định không thu thuế VAT đối với một số loại hàng hóa nhập khẩu, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách dự thảo luật bổ sung quy định quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển, hàng biên mậu trong định mức miễn thuế nhập khẩu theo pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế VAT.

Mặc dù không được quy định trong Luật song trên thực tế, việc miễn thuế VAT gắn với miễn thuế nhập khẩu hiện cũng được thực hiện đối với hàng hoá nhập khẩu có giá trị nhỏ dưới 1 triệu đồng gửi qua chuyển phát nhanh (theo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg). Với sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, lượng giao dịch hàng hóa có giá trị nhỏ xuyên biên giới đã tăng gấp nhiều lần trong thời gian qua.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Lê Quang Mạnh.

Tại Việt Nam, hàng ngày có trung bình 4-5 triệu đơn hàng giá trị nhỏ được vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam qua các sàn Shopee, Lazada, Tiki, TikTok,… Nhiều nước đã bỏ quy định miễn thuế VAT đối với hàng hóa nhập khẩu có giá trị nhỏ để bảo vệ nguồn thu, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ có chính sách phù hợp để mở rộng và bao quát các nguồn thu trong bối cảnh hạn chế về ngân sách hiện nay.

Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình thêm cơ sở pháp lý của quyết định số 78 liên quan đến quy định miễn thuế giá trị gia tăng với hàng nhập khẩu có giá trị nhỏ.

Ngoài ra có ý kiến đề nghị Chính phủ đánh giá các tác động để cân nhắc phù hợp đối với việc bổ sung quy định cho phép không thu thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa mua bán của cư dân biên giới trong định mức miễn thuế xuất nhập khẩu (quy định tại điểm đ khoản 26 điều 5 dự luật) để tránh các trường hợp lợi dụng chính sách.

Về định hướng tăng mức thuế suất phổ thông 10%, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách cho biết mức thuế suất phổ thông 10% tại Việt Nam hiện nay là thấp hơn so với các nước trong khu vực và trên thế giới, cho thấy Việt Nam có dư địa để tăng thuế suất thuế VAT, đặc biệt trong bối cảnh cần mở rộng cơ sở thu.

Hiện, một số nước trong khu vực ASEAN đã và đang tăng thuế suất VAT như một giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu ngân sách từ sau đại dịch. Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 cũng đã xác định định hướng "nghiên cứu tăng thuế suất thuế VAT theo lộ trình".

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ đánh giá tác động đối với một số phương án tăng thuế suất theo lộ trình để cân nhắc khả năng quy định lộ trình tăng thuế suất trong dự án Luật một cách phù hợp, sau khi nền kinh tế đã được phục hồi, có thể vào cuối giai đoạn 5 năm 2026-2030.

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường

https://kinhtemoitruong.vn/de-nghi-danh-thue-tat-ca-hang-hoa-nhap-khau-qua-shopee-lazada-tiktok-89221.html