Điều động, bổ nhiệm nhân sự Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

11:07, 22/12/2021

Ngày 21/12, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

PGS.TS Nguyễn Duy Bắc trao quyết định và chúc mừng TS. Hoàng Ngọc Hải.

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trao quyết định của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc điều động và bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng Học viện cho TS. Hoàng Ngọc Hải, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, Học viện Chính trị khu vực I, từ ngày 01/01/2022, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 05 năm.

Chúc mừng Văn phòng Học viện đã được kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; chúc mừng đồng chí Hoàng Ngọc Hải đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng giao nhiệm vụ mới, PGS.TS Nguyễn Duy Bắc đề nghị đồng chí Hoàng Ngọc Hải sớm nắm bắt công việc, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò nêu gương của người cán bộ lãnh đạo, quản lý, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Theo/baochinhphu.vn