Giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ô tô bằng cabin điện tử

14:48, 12/11/2022

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa có văn bản gửi các Sở Giao thông Vận tải địa phương về việc trang bị, sử dụng cabin đào tạo lái xe ôtô.

Bộ Giao thông Vận tải quyết định vẫn giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ô tô bằng cabin điện tử bắt đầu từ năm 2023.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe ôtô tại địa phương nghiên cứu, triển khai các trình tự, thủ tục hợp quy thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe, cabin học lái xe theo quy định tại Nghị định 132/2008 của Chính phủ.

Các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất cabin học lái xe ôtô gửi hồ sơ công bố hợp quy để Cục Đường bộ Việt Nam công bố sản phẩm đủ điều kiện trước khi cung cấp cho các cơ sở đào tạo lái xe.

Bên cạnh đó, các Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở đào tạo theo dõi các doanh nghiệp đã được công bố có sản phẩm hợp quy trên trong thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam. Căn cứ vào công bố này, các cơ sở đào tạo lái xe ôtô trang bị và sử dụng cabin học lái xe ôtô theo lộ trình được quy định tại Thông tư 04/2022 của Bộ Giao thông Vận tải.

Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định giữ nguyên lộ trình đào tạo lái xe ôtô bằng cabin điện tử bắt đầu từ ngày 1/1/2023 được quy định tại Thông tư 04/2022 của bộ này.

Bộ Giao thông Vận tải đã có quyết định lựa chọn một đơn vị thử nghiệm cabin điện tử học lái xe ôtô, các nhà sản xuất thiết bị sẽ có đủ thời gian đưa thiết bị đi thử nghiệm trước 1/1/2023.

Trước đó, đầu tháng 3/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị chứng nhận sự phù hợp sảm phẩm theo Quy chuẩn 106:2020-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe ôtô và cabin học lái xe ôtô.

Gần đây nhất, ngày 28/10, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ban hành quyết định chỉ định đơn vị thử nghiệm thiết bị cabin học lái xe ôtô theo Quy chuẩn đã được Bộ ban hành.

Uyên Thư (T/h)