Dữ liệu và Công nghệ là lõi của việc thực hiện Chuyển Đổi Số!

Minh Đức Hiệp 14:35, 09/06/2020

Theo thông tin từ 01 (một) khóa học về Chuyển đổi số (Digital Transformation “Online”) được thiết kế và đào tạo bởi UC Berkeley Executive Education đã giới thiệu nhấn mạnh rằng: Dữ liệu và Công nghệ là lõi của việc thực hiện Chuyển đổi số!

Từ góc nhìn của những nhà đào tạo đã lên chương trình học & đào tạo về Chuyển Đổi Số không chỉ từ trường đại học California, Berkeley mà còn rất nhiều các trường nổi tiếng khác trên thế giới cũng đã và đang đào tạo về chương trình học tương tự như thế này đều đã nhẫn mạnh và đưa ra những điểm chính, điểm lõi về công cuộc thực hiện chuyển đổi số rằng:

Dữ liệuCông nghệ là lõi của việc thực hiện Chuyển đổi số, nhưng chỉ riêng 02 (hai) yếu tố này là KHÔNG ĐỦ để tạo được những bước nhảy vọt mà nó còn liên quan đến cả vấn để con ngườinhững sự sẵn sàng khác trong Doanh nghiệp của họ nữa.

Nhà đào tạo đã nhấn mạnh CON NGƯỜI là một trong những yếu tố then chốt nên nhà đào tạo đã hướng đến những đối tượng sau đây trong Doanh nghiệp cần được đào tạo để trang bị, để nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong chương trình học này, điển hình các đối tượng được liệt kê gồm:

1/ Tổng giám đốc (CEO), các Chuyên viên tư vấn

2/ Giám đốc điều hành (COO),

3/ Giám đốc quản trị thông tin (CIO),

4/ Giám đốc nhân sự (CHRO), Giám đốc công nghệ thông tin (IT Director), Trưởng bộ phận Công nghệ

5/ Các giám đốc về Digital, về các dịch vụ liên quan đến IT

6/ Trưởng các bộ phận về phân tích dữ liệu Doanh nghiệp

7/ Trưởng các bộ phận về Quản lý quan hệ khách hàng, Quan hệ công chúng, Truyền thông

8/ và còn nhiều nữa…

Với liệt kê trên, chưa toàn bộ nhưng cũng đủ để thấy gần như toàn bộ nhân sự của Doanh nghiệp đều cần trang bị và phải sẵn sàng tinh thần trong việc thực hiện dịch chuyển mô hình - Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp là quan trọng như thế nào?

 Trên đây là phân tích về một chương trình học, vậy trong thực tế thì làm thế nào để Doanh nghiệp nhận biết được hiện trạng bây giờ của mình đang ở đâu trong việc quản lý xử lý dữ liệu của Doanh nghiệp, sự sẵn sàng của nhân sự từng bộ phận và từng vị trí, các hạ tầng hệ thống công cụ, công nghệ, phần mềm đã và đang được sử dụng trong Doanh nghiệp của mình để từ đó làm cơ sở cho việc phân tích, đánh giá và xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số?

Tiếp nữa, khi đã nhận biết được hiện trạng thì công đoạn tiếp theo của quá trình quá độ, phương pháp giải quyết các bước quá độ nên tiếp cận xử lý như thế nào để tối ưu, việc lãng phí không xảy ra và  để đạt mục tiêu về việc Quản lý và xử lý dữ liệu từ truyền thống ứng dụng những công cụ, công nghệ nào để chuyển đổi và vận hành có chất lượng hơn, tiết kiệm được thời gian xử lý hơn trước đây,... quan trọng hơn cả là các cơ chế, giải pháp về Bảo mật an toàn thông tin là như thế nào cũng là một trong yêu tố mà bất cứ Doanh nghiệp nào cũng quan tâm và lo lắng.

Tiếp nữa, với vai trò là Tổng giám đốc, Giám đốc nhân sự, Giám đốc Quản trị thông tin,... cần có những quyết tâm, những nhiệm vụ chính yếu gì trong qua trình thực hiện việc Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp mình?

Và dưới đây là phần tóm tắt của chương trình học để các Ông chủ, các vị lãnh đạo của Doanh nghiệp cần tham khảo để có một cái nhìn tổng quan trong công cuộc thực hiện Chuyển đổi số cho Doanh nghiệp mình để đạt được kết quả như mong muộn và sát với hiện trạng của Doanh nghiệp nhất.

 

Và Tạp chí Tin học & Đời sống, Trang tin điện tử Tổng hợp Công nghệ & Đời sống sẽ tiếp tục đóng góp với các chủ để phân tích sâu sắc, và từng vấn đề cốt lõi hơn trong loạt bài tiếp sau.

Minh Đức Hiệp.