Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nhờ chuyển đổi số trong quản lý vận hành tại PC Vĩnh Phúc

10:21, 20/09/2021

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc thực hiện đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện cũng như từng bước xây dựng lưới điện thông minh (Smart Grid)

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc ứng dụng văn phòng điện tử.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện với chất lượng ngày càng cao và độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng tốt hơn dần bắt kịp các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, góp phần xây dựng hệ thống điện thông minh theo định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh việc triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành hệ thống điện cũng như  từng bước xây dựng lưới điện thông minh (Smart Grid)

Lưới điện thông minh sử dụng các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo cùng với các công nghệ giám sát, điều khiển, truyền thông và tự thích nghi thông minh với mục tiêu: Tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc kết nối và vận hành các nguồn phát điện ở mọi quy mô và công nghệ; Cho phép người tiêu dùng tham gia tối ưu hóa hoạt động của hệ thống; Cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin hơn và lựa chọn nguồn cung cấp; Giảm đáng kể tác động môi trường đến toàn bộ hệ thống cung cấp điện và đặc biệt là nâng cao mức độ cung cấp nguồn đảm bảo an ninh và tin cậy.

Trong kế hoạch chuyển đổi số ngành điện, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa ngành điện giai đoạn 2021-2025, phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh, ngoài các giải pháp xây dựng Trung tâm điều khiển xa và chuyển đổi toàn bộ các trạm biến áp 110kV thành trạm không người trực được giám sát và điều khiển từ xa, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc còn triển khai kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp và phát triển hệ thống SCADA/DMS giám sát, điều khiển lưới điện trung áp của Công ty, đến nay cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 2 theo lộ trình kế hoạch phát triển Smart Grid của EVN đối với các công ty phân phối.  

Ngay từ đầu năm 2021, PC Vĩnh Phúc đã triển khai thí điểm vận hành ứng dụng hệ thống quản lý lưới điện phân phối (Distribution Management System - DMS) là một hệ thống phần mềm với các ứng dụng, thuật toán giúp vận hành viên quản lý lưới điện phân phối: định vị sự cố (FLOC), cô lập sự cố và tái lập khu vực không sảy ra sự cố (FISR), tính toán trào lưu công suất (DSPF), ước tính đánh giá trạng thái lưới điện (DSSE), dự báo biểu đồ phụ tải trong ngắn hạn (STLS), kiểm soát điện áp và công suất phản kháng (VVC)....

Trong thời gian tới Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tiếp tục trển khai các chương trình: Đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả ứng dụng chương trình phần mềm PSS Sincal với những tính năng như: Xác định lượng công suất phản kháng phân phối trên lưới, đồng thời tính toán bù tối ưu vị trí tụ bù thích hợp; Tối ưu hóa điện áp trong dải điện áp cho phép, đảm bảo các thông số giới hạn về kỹ thuật (dải điện áp) nằm trong phạm vi cho phép tại mọi điều kiện làm việc; Phân tích tính cân bằng tải (Load balancing) giữa các pha trên lưới, thực hiện tính toán cân pha san tải; Tìm điểm phân bố tối ưu công suất (Optimal Branching); Mở rộng triển khai ứng dụng DMS cho tất cả các mạch vòng trung áp trên phần mềm SCADA tại TTĐKX.

Việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành đã góp phần giúp cho PC Vĩnh Phúc ngày một nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng khu vực. Điển hình có thể thấy các chỉ tiêu được rút ngắn đáng kể trong giai đoạn 5 năm lần 2016-2020.

Nhờ ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành mà chỉ số SAIDI (Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối) năm 2016 là 2121,8 phút  đã rút ngắn đáng kể đến năm 2020 là 299,88 phút và chỉ số SAIFI (Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối) năm 2016 là 16,61 lần thì đến năm 2020 chỉ còn 2,63 lần. Phấn đấu năm 2021 thực hiện tiếp tục giảm chỉ số SAIDI, SAIFI thấp hơn nữa tiệm cận với các chỉ số của lưới điện các nước tiên tiến trong khu vực...

Có thể thấy, chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy cung cấp điện của PC Vĩnh Phúc thực hiện trong 05 năm gần đây có nhiều cải thiện tích cực nhờ ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành, điều này cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng điện năng cung cấp và nâng cao uy tín, hình ảnh của PC Vĩnh Phúc trong mắt khách hàng và đôi tác.

Năm 2021, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phấn đấu giảm mạnh hơn nữa các chỉ số đánh giá độ tin cậy cung cấp điện nhờ ứng dụng công nghệ trong các khâu vận hành và cung ứng điện, quyết tâm đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống lưới điện thông minh để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cung cấp điện góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

PV