Ấn Độ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái số

09:41, 11/09/2023

Từ năm 2021 đến 2026, Chính phủ Ấn Độ thông báo mở rộng kế hoạch Digital India hiện tại với số tiền đầu tư 149 tỷ INR (1,79 tỷ USD).

Digital India là chương trình bảo trợ các sáng kiến quản trị số của Ấn Độ

Theo Light Reading, Ấn Độ kỹ thuật số (Digital India) là chương trình do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng từ năm 2015, bảo trợ cho một số sáng kiến quản trị số, bao gồm mạng băng rộng Bharat (BBN) dành cho kết nối băng rộng nông thôn, trung tâm dịch vụ chung (CSC) và giao diện tài chính Bharat (BHIM)… Các lĩnh vực trọng tâm là đào tạo kỹ năng mới như an ninh mạng, khởi nghiệp và quảng bá việc sử dụng ngôn ngữ của Ấn Độ cho người dân.

Thủ tướng Narendra Modi nhận định: Digital India sẽ kích thích kinh tế số, nâng cao khả năng truy cập dịch vụ và củng cố sức mạnh của hệ sinh thái CNTT. Trong vài năm qua, Chính phủ Ấn Độ đã công bố nhiều sáng kiến để thúc đẩy lối sống kỹ thuật số.

Vì vậy, Chính phủ Ấn Độ sẽ đầu tư để đào tạo và nâng cấp kỹ năng cho 256.000 nhân sự CNTT theo chương trình Future Skills và 265.000 nhân sự an toàn thông tin. Nhu cầu đào tạo lại nhân lực trong các lĩnh vực như CNTT ngày càng tăng vì việc thúc đẩy AI và tự động hóa có thể khiến nhiều vị trí trong các lĩnh vực khác trở nên dư thừa.

Bên cạnh đó, số tiền đầu tư còn dùng để mở rộng quy mô chương trình Bhashini cho 22 ngôn ngữ. Bhashini là công cụ dịch thuật dựa trên trí tuệ nhân tạo và hiện hỗ trợ 10 ngôn ngữ của Ấn Độ. Mục tiêu của chương trình là giúp tất cả người dân trong nước tiếp cận dịch vụ Internet và kỹ thuật số bằng tiếng nói riêng và tăng cường nội dung bằng ngôn ngữ bản địa.

Ngoài ra, một phần của nguồn vốn sẽ tài trợ cho 1.200 startup tại các thị trấn và thành phố cấp 2, cấp 3. Chính phủ còn ra mắt chương trình nâng cao nhận thức an toàn thông tin hướng tới 120 triệu người dân.

Một phần khác bổ sung 9 siêu máy tính cho 18 cỗ máy hiện tại nhằm phục vụ sứ mệnh Siêu máy tính quốc gia. Cuối cùng, Chính phủ sẽ thiết lập ba trung tâm nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế, sức khỏe và lối sống bền vững.

Theo Tạp chí An toàn thông tin

(https://antoanthongtin.vn/cong-nghe-thong-tin/an-do-day-manh-phat-trien-he-sinh-thai-so-109249)