Chứng khoán APG đã thoái sạch vốn trước khi cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch

11:38, 18/09/2023

CTCP Chứng khoán APG (HOSE: APG) thông báo đã bán toàn bộ cổ phiếu đang sở hữu tại CTCP Xuất Nhập khẩu An Giang (HOSE: AGM) trước khi cổ phiếu AGM bị đình chỉ giao dịch.

CTCP Chứng khoán APG báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (mã AGM-HOSE).

Theo đó, ngày 13/9, Chứng khoán APG (mã APG-HOSE) thông báo đã bán hết gần 1,5 triệu cổ phiếu AGM nhằm giảm sở hữu từ 8,17%, về còn 0% vốn điều lệ. Sau giao dịch, Chứng khoán APG chính thức không còn là cổ đông tại Angimex.

Phiên giao dịch ngày 13/9, thị trường ghi nhận lượng giao dịch thỏa thuận đúng bằng lượng APG bán ra với giá trị gần 12.4 tỷ đồng. Khả năng cao, APG đã thoái hết AGM theo phương thức thỏa thuận.

Trước đó, ngày 11/09, cổ phiếu của AGM vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) chuyển từ diện hạn chế sang diện đình chỉ giao dịch vì AGM tiếp tục vi phạm quy định công bố thông tin, chưa công bố BCTC bán niên 2023. Quyết định có hiệu lực từ 18/09/2023.

Trong công văn giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch mới công bố, AGM cho biết việc tiếp tục vi phạm chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) soát xét bán niên năm 2023 đúng hạn là do kể từ khi xảy ra sự cố liên quan đến các thành viên HĐQT cũ cùng với việc suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến Angimex rơi vào tình trạng khó khăn nhất kể từ khi thành lập. Việc nhân sự đồng loạt rời công ty dẫn tới việc mọi hoạt động bị đình trệ, trong đó bao gồm cả công tác kế toán.

Bên cạnh đó, khi thực hiện thay đổi đơn vị kiểm toán từ ngày 5/7, để khắc phục việc chậm nộp BCTC năm 2022, công ty và đơn vị kiểm toán đã dồn toàn lực để hoàn tất dẫn đến thiếu nguồn lực để hoàn tất BCTC soát xét bán niên năm 2023.

Ngoài ra, do hoạt động chính của công ty là lĩnh vực kinh doanh lương thực, nên đã thành lập các công ty con, đơn vị thành viên hạch toán độc lập/phụ thuộc công ty mẹ để đảm bảo hoạt động thu mua, sản xuất kinh doanh của công ty. Việc tổng hợp số liệu báo cáo từ các công ty con, đơn vị thành viên và soát xét các số liệu đó đòi hỏi nhiều thời gian hơn nên công ty không thể hoàn thành BCTC đúng thời hạn quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2023 đã soát xét, doanh thu thuần của AGM đạt 322 tỷ (cùng kỳ 2.383 tỷ đồng), giảm 86% so với cùng; lợi nhuận sau thuế -57,68 tỷ (cùng kỳ -6,16 tỷ đồng), tương ứng giảm 836%.

Theo giải trình từ AGM, lợi nhuận sau thuế giảm 836% so với cùng kỳ là do doanh thu hoạt động tài chính giảm tới 72% từ 63 tỷ xuống chỉ còn 17,77 tỷ đồng và chi phí lãi vay tăng cao tới 93% so với cùng kỳ từ gần 29 tỷ lên hơn 56 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mặc dù không đưa ra ý kiến ngoại trừ, bên kiểm toán lưu ý trên báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho thấy AGM đã phát sinh khoản lỗ lũy kế tại ngày 30/6/2023 là 125,43 tỷ đồng, và cũng tại ngày này nợ phải trả ngắn hạn của AGM lớn hơn tài sản ngắn hạn là 581,6 tỷ đồng, trong đó một phần do bao gồm khoản huy động trái phiếu chuyển từ khoản mục vay dài hạn sang khoản mục vay ngắn hạn là 350 tỷ đồng và phân loại lại các khoản nợ phải thu ngắn hạn sang dài hạn liên quan đến các khoản đầu tư để hình thành tài sản cố định trong tương lai là 279,24 tỷ đồng.

Tại ngày 01 tháng 01 năm 2023, AGM có nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn là 244,9 tỷ đồng và thanh khoản trái phiếu ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của AGM.

Bên kiểm toán cũng giả định về hoạt động liên tục của Nhóm Công ty phụ thuộc vào khả năng Nhóm Công ty có thể thanh toán hoặc tái cấu trúc lại các khoản nợ vay và trái phiếu sắp đáo hạn, cũng như thực hiện các giải pháp khác để tạo ra dòng tiền tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Nhóm Công ty như đã được trình bày tại Thuyết minh VIII.7. Những điêu kiện này cùng những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh VIII.6 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm công ty.

Ngoài ra, Bên kiểm toán cũng lưu ý Thuyết minh V.5 của Báo cáo tài chính cho thấy Nhóm Công ty đã nộp hồ sơ khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho bà Từ Thị Hồng Thanh đến thời điểm này không thu hồi được số tiền 24,5 tỷ đồng. Đồng thời, Nhóm Công ty cũng chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện đối với khoản tiền trả trước cho ông Lê Quang Nhuận đến thời điểm này không thu hồi được số tiền 20 tỷ đồng và các vấn đề này sẽ tùy thuộc vào sự hợp tác của các bên bị khởi kiện cũng như phán quyết của Tòa án có thẩm quyền.

Theo Tạp chí Thương trường

(https://thuongtruong.com.vn/news/chung-khoan-apg-da-thoai-sach-von-truoc-khi-co-phieu-agm-bi-dinh-chi-giao-dich-109333.html)