Đẩy mạnh nghiên cứu, dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2022 - 2026

10:10, 15/03/2022

Ngày 14/3/2022, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ GD&ĐT (MOET-TSC) và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES).

Hai đơn vị ký kết hợp tác nâng cao chất lượng nhân lực và các dịch vụ trong giáo dục, đào tạo cho xã hội.

Dự lễ ký kết về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam có GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Phó Viện trưởng và các phòng ban liên quan của Viện. Về phía Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực có ông Bùi Văn Linh - Giám đốc Trung tâm, ông Hoàng Công Dụng - Phó Giám đốc Trung tâm, cũng như đại diện lãnh đạo các phòng chức năng.

Ông Bùi Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực cho biết, lễ ký kết được tổ chức nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, phát huy năng lực và thế mạnh của hai đơn vị, khai thác và tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong nghiên cứu khoa học. Đồng thời cung ứng các dịch vụ về giáo dục, đào tạo, nhân lực và việc làm cho toàn bộ hệ thống các cơ sở giáo dục và hệ sinh thái mà hai đơn vị đang đang xây dựng.

Hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động chuyển giao, ứng dụng các sản phẩm khoa học, công nghệ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và các dịch vụ trong giáo dục, đào tạo cho xã hội tốt hơn trong thời gian tới.

Việc ký kết hợp tác của hai đơn vị sẽ tiến tới cụ thể hóa các nội dung hợp tác, bao gồm: Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đào tạo; phối hợp nghiên cứu và xây dựng báo cáo thường niên về tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp hàng năm, báo cáo thường niên về dự báo nhu cầu ngành nghề đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Ông Linh cũng cho biết, hai bên cùng chia sẻ dữ liệu, các báo cáo nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực thống kê, phân tích, dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực; xây dựng và phát triển mạng cung - cầu nhân lực, sàn giao dịch việc làm; phối hợp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ hai bên.

Ngoài ra, hai đơn vị liên danh, liên kết để triển khai hoạt động kết nối giữa cơ sở đào tạo và các đơn vị sử dụng nhân lực, hoạt động dịch vụ với các tổ chức trong nước và quốc tế, hợp tác trong việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng các kĩ năng, giáo dục hướng nghiệp, khởi nghiệp, giáo dục STEM, tư vấn tâm lý...

Với thế mạnh của mình, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đóng vai trò cung ứng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, báo cáo viên trong các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng. Còn trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực phối hợp, hỗ trợ Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam để kết nối với các doanh nghiệp, địa phương nhằm tổ chức xây hệ thống bài viết chuyên đề về phát triển nguồn nhân lực.

Hai cơ quan cùng phối hợp hiệu quả để triển khai các nhiệm vụ đặt hàng của các địa phương, bộ ngành về xây dựng các đề án về công tác dự báo, phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức; các nhiệm vụ khoa học công nghệ có liên quan khác…

Các nội dung hợp tác sẽ được triển khai trong giai đoạn từ 2022 - 2026. Trong giai đoạn tới, hai bên tiếp tục nghiên cứu, bổ sung thêm các hoạt động để tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các sản phẩm khoa học công nghệ, nghiên cứu, dự báo xu hướng nghề nghiệp, việc làm, tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nhân lực, ông Linh cho biết thêm.

Bày tỏ vui mừng trước những tiềm năng hợp tác giữa hai đơn vị, GS.TS. Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam chia sẻ: Biên bản ký kết sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác, gắn với chức năng nhiệm vụ của 2 đơn vị. Trước mắt, hai đơn vị sẽ triển khai 2 đầu việc gồm: xây dựng báo cáo phát triển nhu cầu nguồn nhân lực; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ. Về lâu dài, hai bên sẽ tiếp tục có kế hoạch cụ thể để triển khai các đầu việc tiếp theo.

Hoàng Hằng (T/h)