Hà Nội quán triệt 10 Chương trình trực tuyến và truyền hình trực tiếp

14:53, 23/04/2021

Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã tổ chức Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn TP học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với trên 35.000 cán bộ các cấp tham dự.

Việc triển khai, học tập, quán triệt và tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII thông qua Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, trong trong Nhân dân.

Đây là cách làm mới, sáng tạo, chưa có tiền lệ, là cơ hội tốt cho các đảng viên cơ sở trực tiếp tiếp thu sâu sắc Nghị quyết của Đảng bộ từ những cán bộ chủ chốt của Thành phố truyền đạt. Với 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, khối lượng công việc rất lớn, còn mang tính tổng quát, để Nghị quyết đi vào cuộc sống cần sớm có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện.

Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn TP học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tại điểm cầu Quận ủy Đống Đa.

Đối với chi bộ cơ sở cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tư tưởng chính trị đạo đức, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh đó, phát huy dân chủ cơ sở, vận động Nhân dân làm tốt chủ trương đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước. Đồng thời, phát huy vai trò làm chủ của dân; mọi công việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Và lấy sự hài lòng của dân làm thước đo để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) Trịnh Lê Đức chia sẻ: "Việc phổ biến 10 Chương trình công tác của Thành ủy thể hiện sự sâu sát với tình hình chính trị đất nước và Thủ đô hiện nay, có sức lan tỏa với các địa phương, tạo đồng thuận và thống nhất cao trong hệ thống chính trị về việc triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác này".

"Đồng thời, việc tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến như vậy có tác dụng rất thiết thực cho các địa phương vì giúp chủ động trong bố trí thời gian, có nhiều thành phần cán bộ chủ chốt trong hệ thống tham dự được, đặc biệt đến tận các cán bộ cơ sở như cán bộ trong Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố ở các địa bàn dân cư… Hình thức tổ chức này rất hiệu quả, rất cần tiếp tục được nhân rộng trong thời gian tới" - Ông Đức nói thêm.

Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp toàn TP học tập, quán triệt tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành uỷ khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 .

Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 Chương trình công tác của Thành ủy à cơ sở, tiền đề để triển khai thực hiện. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong 10 Chương trình công tác thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí là dễ mắc sai lầm, chệch hướng so với mục tiêu đề ra.

Trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 và trong điều kiện công nghệ thông tin phát triển, việc TP tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền bằng hình thức truyền hình trực tiếp rất thuận lợi và cùng một lúc có thể truyền đạt tới nhiều người.

Việc chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt 10 Chương trình công tác không chỉ là khâu đầu tiên mà còn là điều kiện, tiền đề để đưa nội dung của 10 Chương trình đi vào cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển.

PV (T/h)