Meta giới thiệu Chameleon, mô hình đa phương tiện đẳng cấp
Khi sự cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo chuyển sang các mô hình đa phương tiện, Meta đã công bố một phiên bản xem trước của những gì có thể trở thành câu trả lời của họ cho các mô hình được phát hành bởi các phòng thí nghiệm tiên phong. Chameleon, gia đình mô hình mới của Meta, được thiết kế để tự nhiên đa phương tiện thay vì gộp các thành phần với các phương tiện khác nhau.