Cần có cách tiếp cận mới, chủ động triển khai công tác khuyến học

08:42, 26/05/2023

Sáng 25/5, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Hội Khuyến học Việt Nam có trọng trách, sứ mệnh đặc biệt cao cả là liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội triển khai các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng các cấp Hội đã tích cực triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án góp phần quan trọng trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW của Trung ương.

Các cấp hội khuyến học góp phần khuyến khích, thúc đẩy phong trào giáo dục thường xuyên, tạo điều kiện cho mọi công dân được tiếp cận bình đẳng, công bằng trong học tập không ngừng nâng cao trình độ học vấn. Đồng thời, hỗ trợ hoạt động dạy học thông qua các mô hình học tập trong hệ thống giáo dục ban đầu, từ mầm non đến giáo dục đại học, tạo điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm bám lớp, bám trường.

Bên cạnh đó, các cấp hội đã gắn kết, phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học chung tay xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hoá. Trong đó, ai cũng phải học suốt đời, có trách nhiệm giúp người khác học suốt đời...

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "lấy tự học làm cốt", "học không bao giờ cùng", Phó Thủ tướng đề nghị các cấp hội tiếp tục vận động nhân dân tích cực học tập, nâng cao dân trí, nghề nghiệp, chuyên môn nhằm tăng năng lực sản xuất, chất lượng công việc, chất lượng cuộc sống. Gắn việc phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Học đi đôi với hành, với phong trào làm kinh tế giỏi, xoá đói, giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở.

Hội khuyến học cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò trung tâm liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia khuyến học, khuyến tài. Phát triển Quỹ khuyến học theo hướng đa dạng, hiệu quả cao hỗ trợ học sinh, sinh viên giỏi có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận giáo dục chất lượng cao, giáo dục đại học…

Trao đổi về một số vấn đề đang đặt ra đối với lĩnh vực giáo dục, đào tạo cần sự tham gia của các cấp hội, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đó là các quy định của pháp luật về liên thông giữa các bậc học, loại hình giáo dục, đào tạo (phổ thông, dạy nghề, cao đẳng, đại học, sau đại học), bảo đảm khuyến khích, tạo điều kiện tốt nhất cho nỗ lực phấn đấu học tập của mỗi cá nhân.

Đề cập đến chính sách học phí hiện nay, Phó Thủ tướng "đặt hàng" Hội nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý hài hoà mối quan hệ giữa định hướng xã hội chủ nghĩa và cơ chế kinh tế thị trường trong phát triển giáo dục.

Trong đó, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện phổ cập giáo dục (trước hết ở bậc mầm non, tiểu học, trung học); đồng thời, thúc đẩy xã hội hoá giáo dục ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi; chính sách an sinh xã hội bảo đảm quyền học tập cơ bản đối với đối tượng khó khăn, yếu thế, khuyến khích học sinh, sinh viên nghèo tài năng, học giỏi; bảo đảm đời sống của cán bộ, giáo viên…

Phó Thủ tướng cho rằng, giáo dục đang đổi mới theo tinh thần khuyến khích học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tiếp cận về chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến, lấy người học làm trung tâm… Do vậy, hội khuyến học cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp liên quan đến vấn đề còn ý kiến khác nhau về sách giáo khoa trên cơ sở khoa học, phù hợp xu thế quốc tế.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo "đặt hàng" Hội Khuyến học đánh giá, tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời, xã hội học tập. Từ đó tạo ra bước phát triển mới về tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng xã hội học tập; xác định rõ mục tiêu, vai trò, vị trí, trách nhiệm của các thiết chế, nhà nước, tổ chức giáo dục, cá nhân… để tận dụng cơ hội, ứng phó với thách thức, tác độ của chuyển đổi số, xã hội số.

Đồng ý với đề xuất của Trung ương Hội Khuyến học về việc tổ chức ngày tôn vinh phong trào khuyến học, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập mang theo tinh thần của phong trào "Bình dân học vụ", Phó Thủ tướng lưu ý, chủ đề của ngày tôn vinh cần phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, xu thế thời đại trong ứng phó biến đổi khí hậu, dịch bệnh, chuyển hướng mô hình phát triển…; xây dựng tiêu chí tổ chức phát động, đánh giá hiệu quả thực hiện.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tiếp tục có những bước tiến quan trọng, góp phần vào sự nghiệp giáo dục nước nhà và phát triển toàn diện của đất nước.

Chính phủ luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với nhiều quyết sách hiệu quả.

"Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm và làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam hôm nay, ngoài ý nghĩa là sự quan tâm của Chính phủ đối với hoạt động của Hội, còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Phó Thủ tướng đối với đội ngũ cán bộ hội khuyến học", GS.TS. Nguyễn Thị Doan bày tỏ.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã trả lời một số đề xuất, kiến nghị của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam liên quan đến kinh phí hoạt động của các cấp hội; thù lao cho cán bộ chuyên trách hội; kiện toàn bộ máy, tổ chức về xây dựng xã hội học tập…

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định mối quan hệ phối hợp khăng khít giữa Bộ và Hội Khuyến học Việt Nam, có trọng tâm, trọng điểm, đúng lúc, như: Đánh giá về đổi mới giáo dục phổ thông; tổng kết thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TW; phổ cập giáo dục, vận động đưa trẻ đến trường…

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo mong muốn sự phối hợp, hỗ trợ từ Hội Khuyến học Việt Nam nhằm lan tỏa các chính sách; đồng thời ghi nhận ý kiến phản hồi, phản biện, những khó khăn vướng mắc từ xã hội khi triển khai chính sách giáo dục, đào tạo.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, để phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn carbon thấp... con người là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá. Vì vậy, công tác khuyến học, khuyến tài góp phần tạo động lực mới cho đất nước theo kịp với xu thế thời đại.

Khôi Nguyên (T/h)