Hà Nội: Triển khai đại trà giáo dục STEM cấp Tiểu học từ năm học 2023 - 2024

12:36, 23/05/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội quyết định triển khai đại trà giáo dục STEM đến tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố từ năm học 2023 - 2024.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM.

Ngày 20/5, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện nội dung giáo dục STEM cấp tiểu học tiếp cận theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết: Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp, tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Hà Nội là 1 trong 7 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm giáo dục STEM ở cấp Tiểu học và giáo dục STEM cấp tiểu học đã được thí điểm ở cấp tiểu học với 5 đơn vị quận, huyện trong năm học 2022-2023. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên tham gia thí điểm đã nắm vững phương thức, hình thức tổ chức giáo dục STEM, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường để thực hiện hiệu quả.

Kết thúc năm học, Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá, việc thí điểm giáo dục STEM đã được tổ chức thành công. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đã nắm vững phương thức giáo dục STEM. Học sinh được thực hành ngay sau khi tiếp cận kiến thức, giúp các em củng cố kiến thức, hình thành kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực. Giáo dục STEM đã quan tâm nâng cao phẩm chất, năng lực học sinh, khắc phục căn bản lối dạy học chú trọng truyền đạt kiến thức.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, căn cứ kết quả triển khai thí điểm giáo dục STEM trong năm học 2022 - 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã quyết định triển khai đại trà giáo dục STEM đến tất cả các trường Tiểu học trên địa bàn Thành phố từ năm học 2023 - 2024.

Anh Quân (T/h)