Quản lý các nền tảng xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam

06:05, 07/05/2023

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PT-TH&TTĐT, Bộ TT-TT) đang hoàn thiện các quy định của pháp luật để quản lý các nền tảng xuyên biên giới hoạt động tại Việt Nam.

Việt Nam đang hoàn thiện các quy định để quản lý các nền tảng xuyên biên giới.

Ông Lê Quang Tự Do- Cục trưởng Cục PT-TH&TTĐT cho biết, trong năm vừa qua, Bộ TT-TT đã xử phạt hơn 20 Công ty quảng cáo quốc tế vì vi phạm quy định quảng cáo.

Dù vậy, vừa qua vẫn có hiện tượng nhiều doanh nghiệp trong nước đặt quảng cáo lên các nền tảng xuyên biên giới và bị gắn vào những nội dung bẩn, làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

Cục PT-TH&TTĐT đã thực hiện nhiều giải pháp để chấn chỉnh, cũng như hướng lái dòng tiền quảng cáo của các doanh nghiệp trong nước về những nơi có nội dung sạch, nền tảng sạch.

Tuy nhiên, theo đại diện Cục PT-TH&TTĐT, hiện nay chúng ta chưa có cơ sở pháp lý đồng bộ để xử lý các nền tảng xuyên biên giới chưa có tư cách pháp nhân tại Việt Nam.

Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.

Gần đây, Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2016/NĐ-CP quản lý và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. Theo đó có quy định chế tài để xử lý các OTT, các nhà cung cấp xuyên biên giới về phát thanh, truyền hình không có giấy phép hoạt động tại Việt Nam.

Tương tự, đối với việc xử lý các nền tảng xuyên biên giới trong lĩnh vực mạng xã hội, do chưa có quy định nên Bộ TT-TT cũng đang nghiên cứu, tham mưu để dần dần hoàn thiện quy định pháp luật này.

Đối với các nền tảng xuyên biên giới mà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (như Netflix, App TV, Amazon...), Cục PT-TH&TTĐT đều yêu cầu đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam nếu như muốn cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam.

Minh Anh (T/h)