Trên 74% học sinh Lào Cai được tiếp cận với tin học

11:37, 27/04/2023

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số là một trong ba giải pháp đột phá được ngành Giáo dục Lào Cai tập trung trong năm học 2022- 2023.

Trên 74% học sinh Lào Cai được tiếp cận với tin học.

Theo đó cơ sở hạ tầng thiết bị kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số được quan tâm đầu tư, tất cả 612 cơ sở giáo dục có kết nối Internet trong 607 trường sử dụng mạng cáp quang internet cố định, 5 trường sử dụng mạng 4G, có 568 phòng tin học tất cả đều được kết nối mạng internet phục vụ công tác dạy học.

Các cơ sở cũng được trang bị trên 6.000 máy chiếu, màn hình tivi trên 120 bảng tương tác thông minh, về nhân lực trên 95% giáo viên có thể ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản để hỗ trợ dạy học, gần 35% có thể sử dụng thành thạo các công cụ E-learning soạn bài giảng, thống kê của ngành Giáo Dục hiện tỷ lệ học sinh và trẻ được tiếp cận học tập môn tin học của toàn tỉnh đã đạt trên 74%.

Minh Anh (T/h)